Regionálne úrady verejného zdravotníctva pokračovali v 29. týždni v odberoch vzoriek z vodných plôch na Záhorí.

Vyhovujúca kvalita vody na kúpanie je v nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

 • Štrkovisko Oširíd Sekule
 • RO Gazarka Šaštín Stráže
 • Štrkovisko Gbely Adamov
 • Kunovská priehrada Kunov
 • Rudava Malé Leváre
 • Plavecký Štvrtok
Malavké pohľady Knihy.Zahori

Bazény umelých kúpalísk na Záhorí:

 • Letné kúpalisko Malackyvyhovuje
 • Mestské kúpalisko Senicavyhovuje
 • Kúpalisko RO Zlatnícka dolina Skalica – termín odberu 29.6.2022 (porucha dávkovača chlóru)

V 30. týždni sú plánované odbery na vodných plochách Malé Leváre a Plavecký Štvrtok.

Na prírodných kúpaliskách dodržujte nasledovné zásady:

 • Nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody, do vody, ktorá na vás pôsobí odpudivo, do zelenej vody s premnoženými riasami či sinicami, do vodných plôch, v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky alebo zvieratá.
 • Do vody vstupujte postupne a vyhýbajte sa prudkému ochladeniu organizmu.
 • Rešpektujte značenia o zákaze kúpania a upozornenia v okolí vodnej plochy.
 • Nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo.

.

Lapková patrola