Mesto Skalica bolo úspešné so žiadosťou o dotáciu na Ministerstve kultúry SR, ktoré poskytne dotáciu na dokončenie reštaurovania bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla pustovníka známeho ako Paulínsky kostol, ktorý sa nachádza v historickom centre mesta Skalica na Potočnej ulici.

Celé reštaurovanie bolo rozdelené do 3 etáp, pričom na každú z etáp získalo mesto dotáciu z ministerstva. Renováciu má v rukách akademický sochár a skalický rodák Milan Flajžík.

Po dokončení reštaurovania bočného oltára sv. Anny sa plánuje Paulínsky kostol sprístupniť pre verejnosť a zaradiť ho medzi ostatné otvorené pamiatky mesta.

Nathaniel Knizkaren 2023

Mesto chce aj v budúcnosti pokračovať vo zveľaďovaní objektu Paulínskeho kostola, kde by rado zrealizovalo sanáciu zavlhnutých murív, obnovu vnútorných omietok objektu, zreštaurovanie kazateľnice a zvyšných 2 oltárov, ktoré sa v tomto kostole nachádzajú.

Neskorobarokový komplex postavili príslušníci rádu sv. Pavla pustovníka – paulíni (nazývaní aj bieli mnísi) v rokoch 1715 – 1725. Tí v Skalici začali žiť od roku 1645 ako misionári. Stavba trvala 10 rokov, ale už v r. 1729 vyhorel pri požiari a ďalší požiar v r. 1741 zničil všetko. Zachoval sa hlavný oltár. Za panovania Jozefa II. sa v r. 1786 zrušila rehoľa sv. Pavla pustovníka. V ich bývalom kostole sa do r. 1960 konali posledné obrady (do postavenia domu smútku). Obnovený bol v rokoch 1982, 1984 a 2012.

Informuje mesto Skalica na svojom webe.


.

INAT Rezanie laserom