V Plaveckom Štvrtku plánujú postaviť novú Základnú školu. Návrh pripravil ateliér Michal Diviš Architekti.

  • Novostavba Základnej školy v Plaveckom Štvrtku je situovaná v areály existujúcej školy.
  • Potreba novostavby vznikla na základe fatálneho havarijného stavu konštrukcie existujúcej základnej školy.
  • Jadrom zadania bolo 9 kmeňových tried pre cca 250 žiakov, vždy jedna trieda v jednom ročníku, špecializované učebne, kabinety a zázemie školy.

V objekte je navrhnutá kuchyňa s kapacitou 400 jedál denne a jedáleň s kapacitou cca 170 stoličiek. Požiadavkou zadania bola možnosť jednoduchej transformácie priestorov prízemia školy na mimoškolské aktivity či rozšírenie starostlivosti a prípravy na školskú dochádzku marginalizovaných skupín.

Škola je navrhnutá v intenciách konceptu SMART škôl, teda zelená, digitálna, partnerská, inkluzívna, aktívna, otvorená, pre fyzické i psychycké zdravie a s dôrazom na celoživotné vzdelávanie.

Kľúčový je dôraz na komplexný zdravý pobyt žiaka a učiteľa – svetlo, teplo, čerstvý vzduch a akustika.

Plocha draka Knihy.Zahori

Druhé nadzemné podlažie je samostané, resp. uzatvárateľné pre obidva stupne samostatne. Sú tu situované kmeňové triedy, špecializované triedy, kabinety a sociálne zázemie.

Na druhom podlaží je navrhnutá pobytová strešná zelená záhrada s možnosťou edukácie a funkčného prepojenia s dotknutými učebňami.


.
Toto je čítané

Sedemdesiat vrstiev mala a pýtali ju “až za Viedňu”. Taká bola skalická svadobná torta

Svadobné zvony dnes zvonia v mnohých obciach a mestách. Len v jednom…

20 rokov