Mesto Stupava chce zmodernizovať verejné osvetlenie s využitím garantovanej energetickej služby (GES). Tento postup je založený na tom, že náklady zaplatí zhotoviteľ a mesto mu bude investíciu splácať z úspor na energiách, ktoré dosiahne modernizáciou svetelnej infraštruktúry. Oznámenie o verejnom obstarávaní zverejnili v stredu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

ilustračné foto

“Predmetom zákazky je rekonštrukcia a následná prevádzka verejného osvetlenia mesta Stupava, ktorej cieľom je zvýšenie energetickej efektívnosti a tiež zlepšenie faktického stavu verejného osvetlenia,” informovalo mesto v oznámení.

Záhorácke rádio 2023

Predpokladaná hodnota zákazky je 1 457 027,59 eura bez DPH. Záujemcovia môžu predložiť ponuky do 12. septembra.

Stupava realizuje obstarávanie formou rokovacieho konania so zverejnením. Do tohto konania sa môže zapojiť každý subjekt, ktorý vie preukázať splnenie podmienok v súťaži, obstarávateľ však môže zúžiť počet tých, ktorých vyzve na predloženie prvotnej ponuky a ďalšie rokovanie o nej.


.

Je ok, ak nie si ok BSK