Na Záhorí pokračuje hydrologické sucho. Rieka Morava sa dostáva na historické minimá.

Rieka Morava v Brodskom (18.8. 2022), Foto: Záhorí.sk
  • Vodná hladina rieky Morava sa v Brodskom dostáva do záporných hodnôt.
  • Kopčany 3cm (SHMÚ)
  • Brodské -2 cm (SHMÚ)
  • Lanžhot -7 cm (ČHMU)
  • Moravský Svätý Ján 79 cm (SHMÚ)

Záporná hodnota neznamená skutočnú hĺbku rieky, pretože nula je len vopred zvolený pevný bod, ktorý býva umiestnený pod dlhodobo najnižším nameraným vodným stavom.

  • Pokračuje hydrologické sucho. Počas prvej polovice augusta sa nepriaznivá hydrologická situácia začala znova prehlbovať.
Rieka Morava Kopčany, Foto: Stanislav Piala

V uplynulých augustových dňoch sa zrážky vyskytli len lokálne a krátkodobo. Prietoky v povodiach sa zvýšili zväčša len prechodne a po pár dňoch opäť klesli na úroveň malej vodnosti.

“V niektorých vodomerných staniciach opätovne pozorujeme pokles priemerných denných prietokov na úroveň dlhodobo zaznamenaných miním,” informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

K súčasnej situácií neprispeli len chýbajúce zrážky počas posledných mesiacov. Ide o zhodu viacerých nepriaznivých faktorov, medzi nimi je napríklad aj jarné topenie snehu.

Zdroj údajov a dát SHMÚ, ČHMÚ


.