Na Záhorí pokračuje hydrologické sucho. Rieka Morava sa dostáva na historické minimá.

Rieka Morava v Brodskom (18.8. 2022), Foto: Záhorí.sk
  • Vodná hladina rieky Morava sa v Brodskom dostáva do záporných hodnôt.
  • Kopčany 3cm (SHMÚ)
  • Brodské -2 cm (SHMÚ)
  • Lanžhot -7 cm (ČHMU)
  • Moravský Svätý Ján 79 cm (SHMÚ)

Záporná hodnota neznamená skutočnú hĺbku rieky, pretože nula je len vopred zvolený pevný bod, ktorý býva umiestnený pod dlhodobo najnižším nameraným vodným stavom.

  • Pokračuje hydrologické sucho. Počas prvej polovice augusta sa nepriaznivá hydrologická situácia začala znova prehlbovať.
Rieka Morava Kopčany, Foto: Stanislav Piala

V uplynulých augustových dňoch sa zrážky vyskytli len lokálne a krátkodobo. Prietoky v povodiach sa zvýšili zväčša len prechodne a po pár dňoch opäť klesli na úroveň malej vodnosti.

Nathaniel Knizkaren 2023

“V niektorých vodomerných staniciach opätovne pozorujeme pokles priemerných denných prietokov na úroveň dlhodobo zaznamenaných miním,” informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

K súčasnej situácií neprispeli len chýbajúce zrážky počas posledných mesiacov. Ide o zhodu viacerých nepriaznivých faktorov, medzi nimi je napríklad aj jarné topenie snehu.

Zdroj údajov a dát SHMÚ, ČHMÚ


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024