Vďaka získanej dotácii z Fondu na podporu športu mohli vo Veľkých Levároch začať realizovať projekt vybudovania atletickej dráhy v areáli základnej školy.

Aktuálne prebiehajú práce na úprave jestvujúcej betónovej plochy, ktoré plynulo prejdú do zemných prác.

  • Výsledkom má byť štvordráhový atletický ovál s tartanovým povrchom.

Do vnútra oválu, vďaka podpore z Programu rozvoja vidieka, umiestnia multifunkčné ihrisko s umelou trávou a osvetlením.

Základná škola je v prevádzke od r.1991 a v jej areáli neboli nikdy vybudované žiadne oficiálne športoviská.

Škole tak pri rozvoji pohybových schopností žiakov chýbalo príslušné vybavenie. Situácia sa v tomto roku zmení a veľkolevárska základná škola sa opäť posunie o čosi vpred.


.

INAT Rezanie laserom