Regionálne úrady verejného zdravotníctva pokračovali v 33. týždni v odberoch vzoriek z vodných plôch na Záhorí.

Autokemp na Rudave Foto: OOCR Zahorie

Vyhovujúca kvalita vody na kúpanie je v nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

  • Štrkovisko Oširíd Sekule
  • Štrkovisko Gbely Adamov
  • Kunovská priehrada Kunov

Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie na prírodných vodných plochách Rudava Malé Leváre a Plavecký Štvrtok odporúčanú hodnotu nespĺňal ukazovateľ farba; voda na kúpanie v ostatných, zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca.

Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhovela RO Gazárka Šaštín Stráže. Dôvodom je vysoký počet cyanobaktérii a obsah chlorofylu.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Bazény umelých kúpalísk na Záhorí:

  • Letné kúpalisko Malackyvyhovuje
  • Mestské kúpalisko Senicavyhovuje
  • Kúpalisko RO Zlatnícka dolina Skalica

Na prírodných kúpaliskách dodržujte nasledovné zásady:

  • Nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody, do vody, ktorá na vás pôsobí odpudivo, do zelenej vody s premnoženými riasami či sinicami, do vodných plôch, v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky alebo zvieratá.
  • Do vody vstupujte postupne a vyhýbajte sa prudkému ochladeniu organizmu.
  • Rešpektujte značenia o zákaze kúpania a upozornenia v okolí vodnej plochy.
  • Nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo.

.

Trnavské rádio Tak akorát 2024