Služobná kynológia je neoddeliteľnou súčasťou finančnej správy. Len za minulý rok sa služobným psom podarilo odhaliť viac ako 3 milióny kusov nelegálnych cigariet a takmer 50 kilogramov drog. Služobná kynológia tak výrazne prispieva k ochrane štátneho rozpočtu pred finančnými únikmi.

ilustračné foto Polícia SR

Vďaka pravidelnému nasadzovaniu služobných psov sa finančnej správe darí výrazne obmedzovať nelegálny pohyb tovaru a spolu so špeciálnymi technológiami predstavuje služobná kynológia účinný nástroj v boji proti pašovaniu, čím ochraňuje ekonomické záujmy krajiny aj Európskej únie. Nevyčísliteľný význam majú služobné psy aj pri potieraní drogovej trestnej činnosti.

V súčasnosti má finančná správa k dispozícii 50 služobných psov vycvičených najmä na vyhľadávanie drog, tabakových výrobkov, CITES (chránené druhy rastlín a živočíchov) a finančnej hotovosti. V roku 2021 služobné psy finančnej správy vykonali celkovo 7334 kontrol v cestnej, vlakovej, poštovej a v leteckej doprave, ako aj pri domových prehliadkach. Vďaka ich asistencii sa príslušníkom finančnej správy podarilo v 102 prípadoch zaistiť nelegálny tabak a tabakové výrobky a v 112 prípadoch išlo o záchyty drog.

Záhorácke rádio 2024 01

Najviac drogových záchytov sa vlani podarilo dosiahnuť belgickému ovčiakovi Britovi z Colného úradu Žilina, ktorý si na svoje konto pripísal celkovo 31 úspešných zásahov. Sučke Jene sa zase až 21-krát podarilo objaviť nelegálne prevážané cigarety a neboli to len jednoduché úkryty. K najväčším úlovkom drog v uplynulom roku určite patril medializovaný prípad z hraničného priechodu Vyšné Nemecké, keď sučka Yassi spoľahlivo potvrdila prítomnosť drogy v návese nákladného automobilu. Z konštrukčných dutín bolo vybratých až 33 kilogramov hašišu.

Kynológovia finančnej správy využívajú na výcvik psov svoje stredisko v Gajaroch, ktoré na tento účel slúži už od roku 1997. V utorok (23.8.) si ho mali možnosť pozrieť novinári, ktorým finančná správa ukázala priestory aj odprezentovala ukážky výcviku. V stredisku sa ročne uskutoční približne 100 kynologických kurzov rôzneho zamerania, pričom má aj medzinárodný význam, nakoľko sa v ňom pravidelne stretávajú špecialisti z celej Európy. Finančná správa okrem toho úzko spolupracuje aj s ďalšími ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024