Od soboty 3. septembra 2022 budú službu „Autobus na zavolanie“ v obciach Prietrž a Rovensko v Trnavskom kraji počas víkendov a sviatkov zabezpečovať minibusy typu 8+1. Pôjde zatiaľ o skúšobnú prevádzku, ktorá umožní spoločnosti ARRIVA Trnava zvýšiť efektivitu a dostupnosť poskytovaných služieb prímestskej autobusovej dopravy pre obyvateľov malých a odľahlých obcí.

foto Arriva

Používanie vozidiel s menšou kapacitou aj v autobusovej doprave umožnila legislatívna zmena, ktorú iniciovalo združenie samosprávnych krajov SK 8, nakoľko dodávky sú ekologickejšie a vedia sa lepšie prispôsobiť infraštruktúre nevyhovujúcej tradičným autobusom, ktoré majú často problém s otáčaním sa. Do novembra 2019 bol totiž prevádzkovateľ autobusovej dopravy povinný využívať autobusy s vyššou kapacitou pasažierov bez ohľadu na reálne potreby obsluhovaného regiónu.

„V spoločnosti ARRIVA nám záleží na tom, aby sa dopravné služby, ktoré našim cestujúcim ponúkame, vyznačovali nielen vysokou kvalitou, pohodlím a spoľahlivosťou, ale aj efektivitou. V prípade malých obcí to znamená prispôsobiť dostupnosť a kapacitu našich autobusov reálnym potrebám ich obyvateľov. To je zmyslom služby ‚Autobus na zavolanie a ja som rád, že nám zmena zákona rozviazala ruky, aby sme ju mohli aj ďalej zlepšovať a rozvíjať,“ uviedol Peter Nemec, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Trnava.

Záhorácke rádio 2024 01

„Som veľmi rád, že využívame možnosť, ktorú sme do legislatívy presadili s kolegami zo združenia samosprávnych krajov SK 8. Na verejnú dopravu už môžeme objednávať aj menšie a ekologickejšie dodávky s kapacitou 8+1, teda osem cestujúcich plus jeden vodič. Pilotne tak robíme v okolí Senice, kde sa služba ‚Autobus na zavolanie’ za tri roky fungovania osvedčila,“ povedal Jozef Viskupič, trnavský župan a predseda SK 8.

Služba „Autobus na zavolanie“ zabezpečuje dopravu ľudí, vrátane školopovinných detí a seniorov, z odľahlejších oblastí Trnavského kraja a bola zavedená vďaka spolupráci spoločnosti ARRIVA Trnava a objednávateľa prímestskej autobusovej dopravy, ktorým je Trnavský samosprávny kraj.

Služba má svoj cestovný poriadok a príslušné úseky alebo spoje sú označené symbolom telefónu. V danom úseku si cestujúci objedná dopravu telefonicky na čísle +421 917 095 167 (pre okres Senica) alebo +421 907 579 739 (pre okres Hlohovec), pričom obidve telefónne čísla sú dostupné denne od 8,00 hod do 19,00 hod. Cestujúci si môžu objednať dopravu telefonicky už s predstihom, a to až dva dni vopred, najneskôr však polhodinu pred odchodom spoja z danej zastávky. Na jeden telefonát možno objednať dva spoje na zavolanie.

Cestovné je rovnaké ako pre všetkých ostatných cestujúcich z väčších miest, ale aj obcí Trnavského samosprávneho kraja – teda v súlade s aktuálnym cenovým výmerom Trnavského samosprávneho kraja.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024