Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) 2022 začali otváracím ceremoniálom symbolicky v Skalici, ktorá si tento rok pripomína 650. výročie povýšenia na slobodné kráľovské mesto.

Ide o podujatie, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor.

“Sme radi, že sa môžeme podieľať na tomto podujatí. Nejde o jednodennú záležitosť, trvá celý mesiac. Mne osobne je blízka tohtoročná téma ´Udržateľnosť v pamiatkach´. Pamiatky a ich obnova je jednou z mojich priorít. Dlh, ktorý je na nich momentálne na Slovensku 5,5 miliardy eur, by sme mali čím skôr zmazávať,” uviedla ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO).

Nathaniel Knizkaren 2023

Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993. “Téma udržateľnosti pamiatok je nadčasová, keďže spája minulosť so súčasnosťou a predstavuje aj víziu do budúcnosti. Do tohto procesu sú zapojené inštitúcie v celom kraji. V kontexte záchrany pamiatok spomeniem Meštiansky dom v Trnave, vodné mlyny v Jelke a Tomášikove či tu na Záhorí synagóga v Šaštíne-Strážach či Kačenáreň v Kopčanoch. Rovnako aj hrad na Dobrej Vode či viaceré kaštiele na území kraja, ktoré boli podporené z financií Trnavského samosprávneho kraja (TTSK),” doplnil predseda TTSK Jozef Viskupič.

Cieľom DEKD je zvyšovanie povedomia o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti Európy, rovnako tak podporujú boj proti rasizmu a xenofóbii a väčšiu toleranciu v Európe.


.

Lapková patrola