Loď vznikla pod šikovnými rukami samotných členov 8. oddielu vodných skautov, ktorý funguje na Základnej škole na Ulici V. Paulínyho-Tótha pod vedením skautského vedúceho Ondreja Odokienka.

Je to už v poradí druhá loď, ktorú si sami vyrobili. Oproti ich prvotine je táto prispôsobená aj na plachtenie a skauti s ňou majú veľké plány, keďže by sa s ňou chceli zúčastniť pretekov v plachtení.

  • Krstnou mamou plachetničky boli školníčka z 1. Základnej školy Senica, ktorá im poskytla plachty na sťažne a zástupca riaditeľa školy Peter Pastucha.

Krst slúžil zároveň aj ako predstavenie činnosti a nábor nových členov do oddielu. Kto má záujem rozšíriť rady senických vodných skautov, má šancu práve teraz. Stačí kontaktovať učiteľa Ondreja Odokienka na ZŠ V. P. Tótha. Momentálne prebieha nábor všetkých vekových kategórií od malých prváčikov cez stredoškolákov až po dospelých.

Skauti sa stretajú v piatky od 15:00 do 17:00, a to buď v areáli ZŠ V. P. Tótha alebo na Kunovskej priehrade, kde majú zriadenú malú lodenicu. Informuje mesto na Facebooku.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024