Múzeum Senica, známe aj ako Sokolovňa, dostáva krajšie okolie. V areáli nahrádzajú asfalt krásnym parkom s vodozádržnými opatreniami.

Múzeum získava krajšie okolie | Zdroj: Múzeum Senica
Múzeum získava krajšie okolie | Zdroj: Múzeum Senica

Po tom, ako samotná budova prešla rozsiahlou rekonštrukciou, na rad sa dostal aj areál. Okrem obnovy zelene a doplnenia parku tu budú zrealizované aj viaceré vodozádržné opatrenia na zlepšenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Senica je totiž jedno z najteplejších miest na Záhorí.

 

Doteraz Sokolovňu obkolesoval asfalt | Zdroj: Múzeum Senica
Doteraz Sokolovňu obkolesoval asfalt | Zdroj: Múzeum Senica

Doteraz múzeum obkolesovala asfaltová a betónová plocha s rozlohou 1834 m2. Nahradí ju trávnatý porast. “Na tento centrálny trávnik s parkovou úpravou budú nadväzovať dva partery s trvalkovou vegetáciou. Park vzniká s veľkým dôrazom na ekológiu,” uviedla Mária Gavorová z mestského úradu.

Práce prebiehajú už viac ako mesiac | Zdroj: Mesto Senica
Práce prebiehajú už viac ako mesiac | Zdroj: Mesto Senica

Gavorová tiež priblížila rozsah výsadby. V areáli totiž budú vysadené okrem trvalkových záhonov a trávnatých povrchov aj krovito trvalkové výsadby, okrasné čerešne či javory. Celkovo bude vysadených 3539 rastlín.

Druhovo sa držia domácich drevín. Chcú, aby záhrada žila po celý rok. Vyhli sa tiež ihličňanom. To všetko doplní minimalistický mobiliár, ktorý bude podľa projektantov ladiť s budovou.

 

Vizualizácia parku | Zdroj: Mesto Senica
Vizualizácia parku | Zdroj: Mesto Senica

Chodníky v areáli budú mať štrkový a mlátový povrch, rovnaký ako sa používa v historických parkoch. “Prístupová plocha na obsluhu areálu bude spevnená žulovými kockami. Cieľom výmeny nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou je podporiť výpar s cieľom zadržania zrážkovej vody na území mesta,” informovala projektová manažérka Ľubica Kadlec Melišová.

Budova je od roku 2016 Národnou kultúrnou pamiatkou. Postup tak bol konzultovaný s Krajským pamiatkovým úradom Trnava. Ten požadoval vysadenie solitérneho stromu, čomu sa vyhovelo.

“Pred budovou vysadíme strom, ktorý je zachytený na historických fotografiách. Predpokladá sa, že išlo o magnóliu,” dodalo mesto Senica. To z vlastných nákladov zaobstará osvetlenie a murované oplotenie.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024