Ministerstvo životného prostredia SR skončilo zisťovacie konanie k novej diaľničnej križovatke D2 – Studienka. Výsledkom je rozhodnutie, že nová križovatka nemusí ísť do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Týmto dôležitým krokom sa ušetrí čas, a môže sa teda začať projektovanie stavby.

Technická štúdia preložky Veľké Leváre – Studienka

Mesto Malacky iniciovalo v roku 2015 vznik nových dvoch diaľničných križovatiek na D2.  Prvá v smere na Rohožník má odkloniť tranzitnú dopravu na diaľnicu ešte pred vstupom na ulicu Duklianskych hrdinov. Druhou diaľničnou križovatkou v smere na Studienku sa má doprava z celej spádovej oblasti napojiť na diaľnicu pri Moteli M. V súčinnosti s Bratislavským samosprávnym krajom sa má zároveň prepojiť cesta od Veľkých Levár s existujúcou cestou zo Studienky.

Macek Knihy.Zahori

D2-Rohožník

K diaľničnej križovatke D2-Rohožník je už pripravená projektová dokumentácia pre územné konanie. Podľa vyjadrenia zástupcov Národnej diaľničnej spoločnosti by sa samotné územné konanie mohlo začať ešte v tomto roku. „Obe diaľničné križovatky budú tvoriť budúcu dopravnú kostru mesta, ktorá odkloní neželanú tranzitnú dopravu z mesta a umožní upokojiť samotné centrum. Využitie diaľnice ako obchvatu bolo logickým a dlho prehliadaným jednoduchým riešením. Toto riešenie nebolo videné najmä z dôvodu nezmyselného zákonného rozostupu križovatiek, ktorý bol definovaný v 70. rokoch minulého storočia a nereflektoval  súčasný rozvoj automobilizmu. To sa podarilo zmeniť až súčasnému vedeniu mesta, ktoré získalo výnimku z ministerstva,” uviedol viceprimátor mesta Milan Ondrovič.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

D2-Studienka

Novonavrhovaná diaľničná križovatka D2-Studienka má už skončené zisťovacie konanie. Ministerstvo životného prostredia vydalo dôležité rozhodnutie, podľa ktorého táto navrhovaná stavba nemusí prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA.  Praktickým dôsledkom tohto rozhodnutia je viac ako ročná úspora času, keďže Národná diaľničná spoločnosť môže priamo pristúpiť k súťaži projektanta dokumentácie.

Podľa mestského poslanca za 6. mestský obvod Rádek a Padzelek Richarda Hájka je  rozhodnutie ministerstva ďalším dôležitým krokom v príprave tejto strategickej dopravnej stavby. „Teším sa, že sme dosiahli v príprave obchvatu ďalší medzník. Výstavba oboch diaľničných križovatiek zníži nielen tranzitnú dopravu, ktorá zaťažuje Duklianskych hrdinov pred nemocnicou, ale znížia sa aj exhaláty v centre mesta. Vyzerá to tak, že by v ďalšom volebnom období mohla ísť už prvá z dvoch nových diaľničných križovatiek do výstavby.”


.
Toto je čítané

Bezplatné právne poradenstvo bude opäť aj v Malackách

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo pre…

BM: Ustekana sobota