Príznaky prietrže, ktorú poznáme aj pod pomenovaním pruh, sa môžu objaviť postupne, ale aj náhle a vzniknutý stav môže spôsobovať rôzne stupne ťažkostí alebo bolesti. Väčšinou sú prietrže bezpríznakové a pacient si všimne iba vyklenutie pri námahe, kašli alebo tlaku pri stolici, už vtedy je ale dobré navštíviť lekára.

Miniinvazívna laparoskopická technika operácií prietrží je považovaná za zlatý štandard modernej chirurgie vo svete a ako taká je preferovaná aj u skalických chirurgov. Lekárka Chirurgického oddelenia Fakultnej nemocnice AGEL Skalica Marianna Buletsa v rozhovore objasňuje výhody laparoskopickej liečby pruhu v skalickej nemocnici.

Čo je prietrž?
Prietrž alebo hernia (verejnosti známe ako pruh) je oslabenie, prípadne defekt brušnej steny, cez ktorý môže prestupovať obsah brušnej dutiny, čo sa prejaví vyklenutím brucha. Pruh môže byť vrodený alebo získaný. Obsahom môžu byť prázdny vak pobrušnice, tukové tkanivo, ale aj črevá alebo napríklad močový mechúr. Napriek tomu, že sa prietrže môžu vyskytnúť na mnohých miestach tela, najčastejšie sú v oblasti brušnej steny. Prietrže vznikajú aj v oblasti slabín, stehien, pupka (u detí a obéznych ľudí) alebo v jazve (po chirurgickom zákroku). Občas je oslabené miesto prítomné už pri narodení.

Koľko prietrží operujete v skalickej nemocnici ročne?
Na chirurgickom oddelení skalickej nemocnice sa ročne operuje približne 130 až 140 pacientov laparoskopickou metódou. 95 % pacientov je operovaných pre slabinovú herniu metódou TAPP (laparoskopickej transabdominálnej preperitoneálnej hernioplastiky), 5 % je operovaných laparoskopickou metódou pre iné brušné hernie. V poslednom období sa v Skalici operujú laparoskopickou metódou aj diastázy priamych svalov brušnej steny.

Čo spôsobuje prietrž?
Mnoho prietrží začína ako vrodený defekt, oslabenie v brušnej stene, s ktorým sa človek narodí. V prípade výskytu oslabeného miesta vo svaloch môže tlak zvýšenej hmotnosti, kašeľ, zdvíhanie ťažkých predmetov alebo namáhanie počas vyprázdňovania spôsobiť, že sa svaly oddelia, a tým umožnia časti vnútorných orgánov (alebo inej časti tela) pretlačiť sa cez toto oslabenie. Keď k tomu dôjde, defekt (prietrž) sa bude ďalej zväčšovať, až kým nebude operatívne uzavretý. Miesta oslabenia a potenciálneho vzniku prietrží sa tvoria v tehotenstve, natiahnutím svalstva, alebo aj prirodzeným starnutím. U prietrží, hlavne tých, ktoré trvajú dlhšiu dobu, hrozí riziko tzv. priškripnutia. Vtedy sa obsah prietrže vystupujúci z brušnej dutiny priškrtí tlakom brušnej steny, dôjde k obmedzeniu prítoku krvi a postupnému odumieraniu obsahu prietrže. Sprievodným prejavom sú prudké bolesti. Pokiaľ sa stav nerieši akútnym zásahom, môže dôjsť až k ohrozeniu na živote.

Aké sú symptómy tohto ochorenia? Kedy je vhodný čas navštíviť lekára?
Príznaky prietrže sa môžu objaviť postupne aj náhle. Vzniknutý stav môže spôsobovať rôzne stupne ťažkostí alebo bolesti. Väčšinou sú prietrže bezpríznakové a pacient si všimne iba vyklenutie pri námahe, kašli alebo tlaku pri stolici. Už vtedy by mal navštíviť lekára, následne aj chirurga a absolvovať ultrazvuk na vylúčenie inej príčiny vyklenutia. Indikáciou na akútne riešenie môže byť slabosť, tlak, pálenie alebo bolesť v bruchu, slabinách, či miešku.

Aké sú súčasné možnosti liečby slabinových prietrží?
Jediným spôsobom, ako sa zbaviť prietrže, je chirurgický zásah. Záleží na druhu prietrže, anatomických pomeroch a zvyklostiach zariadenia, či sa chirurg rozhodne pre tradičné operačné riešenie alebo laparoskopický výkon. Treba pamätať na to, že aj najmiernejšia prietrž má isté potenciálne riziko a môže viesť k závažnejším a aj život ohrozujúcim komplikáciám, ak sa ponechá neliečená. U prietrží mimo oblasti slabín sa zväčša používa klasické operačné riešenie.

Aké sú výhody jednotlivých postupov?
Dobrá správa je, že dnešný chirurgický spôsob nápravy prietrže je zväčša rýchly, jednoduchý a aj celkom pohodlný. Pacient býva na druhý deň po operácii prepustený domov. Doba hospitalizácie je v prípade laparoskopie kratšia o jeden až dva dni a tiež čas rekonvalescencie je kratší. Zákrok prináša menej bolesti, kozmetický efekt je oveľa lepší. Klasické operačné riešenie zanecháva jeden väčší rez, laparoskopická technika 3 malé rezy. Laparoskopia umožňuje vizualizáciu aj nediagnostikovaných prietrží a môže byť výhodou pri náprave obojstranných a znovu sa opakujúcich prietrží. Laparoskopická technika nemusí byť vhodná pre pacientov, ktorí trpia závažným ochorením srdcovocievneho systému, môže byť rizikom pre tehotné. Laparoskopická metóda sa aplikuje len v celkovej anestézii.

Aké ďalšie výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti vykonáva chirurgické oddelenie?
Okrem prietrží vykonávame laparoskopicky aj cholecystektómie, teda operácie žlčníka pre žlčníkové kamene, apendektómie, operácie varixov dolných končatín a proktologické operácie.


.

INAT Rezanie laserom