Obyvatelia Bratislavského kraja sa môžu už onedlho tešiť na nové škôlky. Vďaka podpore Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa zrealizuje 24 projektov v celkovej hodnote 33 miliónov eur.

„V Bratislavskom kraji aktuálne chýba viac ako 2500 miest v materských školách. Je to spôsobené rastúcim počtom obyvateľov, ale tiež investičným dlhom a finančnou náročnosťou budovania nových miest v MŠ, ktorú mestá a obce nie sú schopné zvládnuť z vlastných rozpočtov. Na základe našej intervencie sa podarilo v IROP presunúť nevyužité prostriedky z prioritnej osi 3 práve na tému budovania kapacít MŠ,“ ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Nathaniel Knizkaren 2023

V marci tohto roku bola Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásená výzva a aktuálne sú už známe úspešné projekty z jej prvého hodnotiaceho kola.

Zvýšenie kapacít materskej školy Ružová v meste Stupava Mesto Stupava
Prístavba a nadstavba materskej školy Obec Jakubov
Materská škola Zohor Obec Zohor
Materská škola prístavba a nadstavba – 2. etapa Obec Malé Leváre
Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave Mesto Stupava
Malacky – zvýšenie kapacít MŠ Štúrova Mesto Malacky

Podporu z európskeho fondu regionálneho rozvoja získalo 24 projektov v celkovej hodnote viac ako 33 miliónov eur. Predmetom projektov sú prístavby, nadstavby a rozširovanie kapacít existujúcich predškolských zariadení, ale tiež výstavba úplne nových materských škôl. Súčasťou projektov sú aj investície do vonkajších areálov a ihrísk a materiálno-technického vybavenia škôlok.

Všetky projekty musia byť v zmysle pravidiel EÚ zrealizované už do konca roka 2023. Z 24 schválených projektov bude až 21 implementovať Úrad BSK v pozícii sprostredkovateľského orgánu. Spolu s investíciami do kapacít základných škôl v hodnote 63 miliónov eur tak prostredníctvom IROP prináša župa do infraštruktúry vzdelávania pre Bratislavský kraj v krátkom čase takmer 100 miliónov eur.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024