Káva patrí medzi najobľúbenejšie nápoje dnešnej doby. Viac ako polovica Slovákov pije denne dve až tri šálky kávy. Najviac kávy sa vypestuje v Brazílii, Vietname a Kolumbii. Životy pestovateľov kávy priblíži nová výstava s názvom Kávová kríza, ktorú si môžete pozrieť v týždni od 1. októbra do 8. októbra na rekordných 50 miestach na Slovensku a 113 miestach v Česku.

Autorom výstavy je dokumentarista Stanislav Komínek z Fairtrade Česko Slovensko: „Vo februári tohto roku sme vyrazili za pestovateľmi kávy v juhoamerickej Kolumbii. Vďaka ich príbehom a fotografiám môžeme teraz nahliadnuť do života ľudí, s ktorými sa bežne nestretneme, ale väčšina z nás sa s nimi nepriamo spája každé ráno. Pestovatelia sa stretávajú predovšetkým s nízkymi výkupnými cenami a dopadmi klimatickej zmeny,“ vysvetľuje Komínek z organizácie Fairtrade Česko a Slovensko, ktorá akciu tiež celorepublikovo koordinuje.

Tulaj december 2023

Jedným zo zapojených miest je aj Skalica. „Pražiareň fairtrade kávy Roaster Brothers zo Skalice sa po prvý raz zapája do Výstavy na stromoch, pokladáme to za efektívny, ale aj príjemný spôsob, ako tieto neľahké témy otvárať a ako o nich ďalej informovať. Vďaka týmto informáciám si môžu ľudia ľahšie uvedomiť súvislosti, ktoré sa ich zdanlivo netýkajú, napríklad aj pri dúšku svojej rannej kávy. Takáto príležitosť môže pomôcť ľuďom priblížiť a pochopiť problémy, ktorým čelia ľudia na opačnom konci zemegule, ako aj to, že klimatická kríza sa dotýka nás všetkých.” uviedol organizátor výstavy v Skalici Martin Hollý.

Akcia Výstava na stromoch sa koná už ôsmy rok pri príležitosti Svetového dňa dôstojnej práce. Ten sa oslavuje každoročne 7. októbra. Minulé ročníky sa venovali pestovaniu kakaa, banánov alebo bavlny. V Skalici prebehne výstava 1 krát, a to od 5.10. – 8.10. v aleji pred nemocnicou na Koreszkovej ulici. V tomto roku sa zapojilo rekordný počet organizátorov a vďaka nim visí výstava po celý týždeň na 50 miestach republiky. Prehľad parkov, kde sa výstava na Slovensku koná nájdete na www.vystavanastromoch.sk.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024