Kreatívne rodinné stretnutia s umením pre deti, ich rodičov i starých rodičov sú tematické a nadväzujú na aktuálne výstavy.

Vlastným nápadom a detskej kreativite sa ponecháva voľný priestor, čím sa podporuje ich talent. Každé stretnutie je realizované prostredníctvom rôznych výtvarných aktivít, hier a netradičných výtvarných techník.

Radosť počúvať Trnavské rádio 09/23

Cieľom je motivovať verejnosť spoznávať výtvarné umenie, vytvoriť priestor na spoločné kreatívne činnosti pre rodičov s deťmi.

  • 16. októbra 2022
  • 20. novembra 2022
  • 11. decembra 2022
    v čase od 13.00 do 17.00 hod.

.

Je ok, ak nie si ok BSK