Trnavský samosprávny kraj spolu s KIRA, krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou, a inovačným štúdiom Kiuub zorganizovali druhý ročník 24-hodinového krajského hackathonu s názvom Kiraton.

Úlohou zapojených tímov bolo v noci na sobotu 8. októbra 2022 nájsť riešenia na zlepšenie podpory malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v Trnavskom kraji.

„Druhý ročník krajského hackathonu sa naozaj vydaril. Desiatky inovátorov z rôznych profesijných oblastí pracovali 24 hodín na návrhoch, ktoré následne odprezentovali pred porotou. Podujatie prinieslo kvalitné a užitočné nápady, ktoré môžu reálne pomôcť v rozvoji malého a stredného podnikania v Trnavskom kraji. Rovnako, ako minulý rok, tak aj teraz budeme s víťazmi spolupracovať na uvedení ich nápadu do praxe,“ uviedol zástupca riaditeľa KIRA Marek Krnáč, ktorý bol počas podujatia jedným z mentorov.

Záhorácke rádio 2024 01

Zvíťazil tím Valec, ktorého členovia vymysleli nástroj na jednoduchý zber dát o malých a stredných podnikateľoch za účelom umožnenia ich cieleného informovania, napríklad o možnostiach získať podporu. Účelnosť tohto riešenia stihli v krátkom čase skonzultovať s miestnymi podnikateľmi. V záverečnej prezentácii predstavili funkčný prototyp aplikácie. Okrem finančnej odmeny 2.500 eur majú príležitosť svoj nápad implementovať.

Druhé miesto obsadil tím Angry Beetles s nápadom na riešenie výzvy, že kreatívci často nevedia, ako začať podnikať. Vymysleli koncept offline networkingu s cieľom transferu skúseností od už zabehnutých podnikateľov, za čo získali 500 eur od Slovenskej živnostenskej komory, partnera podujatia.

Počas celého podujatia boli súťažiacim k dispozícii skúsení mentori, inšpiratívny priestor Nádvorie Co-working, ako aj sprievodné aktivity a catering od Wolt-u. Počas vypracovávania jednotlivých výziev bola potrebná inovatívnosť, a tiež rýchla a efektívna komunikácia s tímovými kolegami a mentormi. Ako doplnila Tamara Sokolová z inovačného štúdia Kiuub, „teší nás, že sa do hackathonu zapojilo sedem tímov, medzi ktorými boli inovátori, marketéri, developeri, ale aj študenti vysokých škôl. Verím, že aj účasť na takomto type podujatia bude pre zúčastnených motiváciou, aby sa aj v ďalších rokoch zdokonaľovali v myslení a príprave riešení veľkých výziev.“

KIRA zintenzívňuje poskytovanie služieb malým a stredným podnikateľom s dôrazom na rozvoj ich inovačného a exportného potenciálu. Svojimi aktivitami sa nezisková organizácia snaží motivovať podnikateľov, prepájať verejný a súkromný sektor, ako aj prinášať a predstavovať inovatívne prístupy, služby a produkty, ktoré majú potenciál zlepšovať kvalitu života obyvateľov Trnavského kraja.

V týchto súvislostiach bol spracovaný strategický dokument, ktorého účelom je vytvoriť ucelený a zrozumiteľný program podpory malých a stredných podnikateľov v Trnavskom kraji. Tvorbou dokumentu KIRA zareagovala na existujúci dopyt z územia, pričom sa inšpirovala obdobnými úspešnými programami doma i v zahraničí. Témou Kiratonu 2.0 bola operacionalizácia dát zozbieraných počas prípravy stratégie.


.
Toto je čítané

ZUŠ-kárky z Malaciek sú majsterkami Európy

Žiačky tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Malackách získali tri zlaté miesta…

HAŠŠO 6/2024