Desať rebríčkov, z toho deväť víťazstiev a jedno tretie miesto – taká je bilancia Malaciek v hodnotení samospráv, zapojených do Odkazu pre starostu.

Symbolickú cenu za prácu s Odkazom pre starostu – Zlaté vedro – za rok 2021 prevzali M. Gelinger a J. Říha

Projekt je dielom Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý každoročne hodnotí samosprávy v dvoch rebríčkoch: podľa riešenia podnetov a spôsobu komunikácie.

Malacky sú hodnotené 5 rokov, čo znamená už spomínaných 10 rebríčkov zo začiatku tohto textu. Za rok 2021 sme obe hodnotenia znovu vyhrali, čiže sme kontinuálne najlepší medzi samosprávami do 20-tisíc obyvateľov v úrovni komunikácie aj v riešení podnetov.  

Všimli ste si nejaký nedostatok vo verejnom priestore? Môže ísť o poškodenú detskú preliezačku, smetný kôš či lavičku, prípadne výtlk na ceste alebo preplnený kontajner. Všetky svoje postrehy môžete adresovať mestu cez portál Odkaz pre starostu. Zodpovední pracovníci mesta robia maximum pre to, aby sa nedostatky odstránili čo najskôr.

Nathaniel Knizkaren 2023

Prvým „na rane“ v Malackách je administrátor portálu za naše mesto Matúš Gelinger: „Je mojou povinnosťou pravidelne kontrolovať nové podnety a zabezpečiť ich skoré vyriešenie. Nie som na to sám, pretože spolupracujem s kolegami z mestského úradu aj s pracovníkmi mestskej komunálnej spoločnosti Tekos.“

Nie každý podnet sa dá vyriešiť okamžite. Niektoré si vyžadujú rozsiahle stavebné práce a vysoké investície. Zapracovaním týchto finančne a projekčne náročných podnetov do plánu realizácie sa zaoberá Útvar strategického rozvoja a Útvar výstavy a životného prostredia. Takisto sa stáva, že sa podnety netýkajú iba samosprávy, ale iných subjektov.

Odkaz pre starostu existuje vo forme webstránky a mobilnej aplikácie. Podnet, ktorý upozorňuje  na nedostatky vo verejnom priestore, môže poslať každý obyvateľ mesta. Treba k nemu pripojiť názov, stručný opis, adresu a fotografiu. Neprípustné sú vulgarizmy a osobné útoky voči konkrétnym ľuďom.

Keď sa Malacky 1. februára 2016 pripojili, boli jubilejnou 100. samosprávou v Odkaze pre starostu, dnes ich je zapojených vyše 170 z celého Slovenska. Za takmer 6 rokov sme vyriešili 1696 podnetov a ďalších 286 je označených „v riešení“. Ešte donedávna v Malackách prevažovali požiadavky na opravy ciest a chodníkov, avšak dominujúcim trendom z posledného obdobia je najmä zeleň a životné prostredie. Potom nasledujú spomínané cesty a chodníky, dopravné značenie, mestský mobiliár a verejný poriadok.

Vnímaví obyvatelia, ktorí upozorňujú na nedostatky vo verejnom priestore, sú akýmisi „očami a ušami“ mestského úradu v teréne. Každý podnet, malý či veľký, je dôležitý. Vďaka patrí obyvateľom za upozorňovanie na problémy, ktoré sa v meste priebežne objavujú, a rovnako aj zamestnancom mesta, ktorí sa podieľajú na odstraňovaní týchto nedostatkov.

Hodnotenie Malaciek

 • 2017: komunikácia 1., riešenie podnetov 1.
 • 2018: komunikácia 1., riešenie podnetov 3.
 • 2019: komunikácia 1., riešenie podnetov 1.
 • 2020: komunikácia 1., riešenie podnetov 1.
 • 2021: komunikácia 1., riešenie podnetov 1.

Rok 2021 – samosprávy do 20 tisíc obyvateľov – komunikácia:

 1. Malacky
 2. Sabinov  
 3. Stará Ľubovňa

Rok 2021 – samosprávy do 20 tisíc obyvateľov – riešenie podnetov:

 1. Malacky
 2. Púchov
 3. Sabinov

Ľubica Pilzová


.

Lapková patrola