Takmer štyridsaťročná budova DAV-u, ktorá je súčasťou senického mestského parku a posledné roky rýchlo a viditeľne chátrala, sa dočkala komplexnej rekonštrukcie.

Moderne zrekonštruovanú budovu, v ktorej sa zároveň prihliadalo na architektonické črty pôvodného autora objektu, slávnostne prestrihnutím pásky otvorili a sprístupnili širokej verejnosti v pondelok (10.10.)

Súčasne s dňom otvorenia budovy DAV-u, v ňom začala prevádzku novozriadená kaviareň Park Caffé, fungúca pod hlavičkou Sociálneho podniku mesta Senica, ktorý zamestnáva zdravotne znevýhodnených občanov. „Toto je ďalšia pridaná hodnota, ktorú sme v rámci rekonštrukcie do budovy premietli. Prevádzka kaviarne bude celoročná,“ upresňuje senický primátor.


Budova bude využívaná aj ako komunitné centrum senickej mládeže. Už v najbližších dňoch sa tu uskutočnia diskusie na rôzne témy a to nielen pre mládež.

Svoje zázemie tu našli aj členovia Študentského parlamentu mesta Senica.

Svoje sídlo a kanceláriu tu získalo aj Informačné centrum Europe Direct Senica. Budova však nebude slúžiť len mladým. Blízka prítomnosť dvoch sociálnych zariadení pre seniorov vytvára možnosti realizácie aktivít aj pre túto skupinu obyvateľov mesta Senica.

  • Interiér objektu disponuje menšou kinosálou s kapacitou 48 miest, ktorá takisto prešla kompletnou rekonštrukciou.

V neposlednom rade bude budova DAVu slúžiť ako kultúrno – spoločenský priestor na organizáciu podujatí menšieho charakteru, či už priamo v jeho priestoroch, alebo v parku a zároveň ako priestor poskytujúci technické zázemie a infraštruktúru spojenú s organizáciou väčších open-air podujatí v exteriéri.

Počiatky budovy v hlavnom senickom parku sa datujú do roku 1984, kedy bola otvorená a sprístupnená verejnosti ako múzeum Ladislava Novomeského. Objekt je autorským projektom architekta Petra Brtka, ktorý bol v roku 2018 ocenený za svoje celoživotné dielo Cenou Emila Belluša udelenou Spolkom architektov Slovenska.

Informuje mesto Senica na svojom webe.


.

Lapková patrola