Cyklomost VysoMarch, Ekocentrum v Čunove, kultúrno-kreatívne centrum v kaštieli v Modre, či obnovená linka do Hainburgu to je len časť príkladov každodennej praxe cezhraničnej spolupráce a úspešných projektov v oblasti cestovného ruchu medzi Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a Dolným Rakúskom.

VysoMarch

Tieto prihraničné regióny poskytujú už geograficky prirodzený priestor pre spoluprácu. Tá je dlhodobá, veľmi intenzívna a úspešná. Od bežného pracovného vzťahu sa mnohé bilaterálne vzťahy dostali do priateľskej roviny. Čo nám pomohlo podoťahovať veľa naozaj dobrých projektov,“ priblížil spoluprácu predseda BSK Juraj Droba.

Jedným z najúspešnejších príkladov dobrej praxe cezhraničnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu medzi BSK a Dolným Rakúskom je určite výstavba dvoch cyklomostov pre chodcov a cyklistov cez rieku Morava.

  • Cyklomost slobody, spájajúci Devínsku Novú Ves a zámok Schloss Hof, bol oficiálne otvorený v septembri 2012 a už dlhodobo sa drží v top desať obľúbených atraktivít kraja.
  • V poradí druhý cyklomost otvorila župa v máji 2022. Cyklomost VysoMarch, ktorí spája obec Vysoká pri Morave a mestečko Marchegg, prepojil medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou národnou cyklotrasou Kamp-Thaya-March. Zároveň podporuje cezhraničnú spoluprácu, regionálny rozvoj, ako aj rozvoj cykloturistiky.

Ďalším významným projektom spájajúci oblasti životného prostredia, vzdelávania a cestovného ruchu je Ekocentrum v Čunove.

Nemenej dôležitý je aj projekt Heritage SK-AT, v rámci ktorého sa zrekonštruoval kaštieľ v Modre. Obnovená bola strecha, okná a historická fasáda. Komplexnou obnovou prešli aj vnútorné priestory, ktoré budú slúžiť na kultúrne i vzdelávacie aktivity.

„Veľmi oceňujem spoluprácu s predsedom Jurajom Drobom v posledných piatich rokoch. Urobil neuveriteľne veľa pre región a spolu máme rozbehnuté mnohé projekty v oblastiach, ktoré sú pre ľudí také dôležité, počnúc ochranou prírody cez turizmus až po kultúru, ale nevynechali sme ani tému zdravia,“ vyjadril sa krajinský radca vlády spolkovej krajiny Dolné Rakúsko Martin Eichtinger.

Do budúcna sa chce BSK zamerať aj na spoluprácu v oblasti lokálnej ekonomiky obidvoch regiónov a to vinohradníctva, vinárstva, ovocinárstva, poľnohospodárstva a automobilového priemyslu.

  • Rovnako plánuje župa rozvíjať cezhraničnú mobilitu a to už v poradí tretím cyklomostom ponad rieku Morava medzi obcami Dürnkrut – Gajary.

BSK sa zameria aj na komplexný rozvoj turistickej destinácie pri rieke Morava.

Súčasťou bude oprava a obnova cyklotrasy Eurovelo13, ktorá vedie pozdĺž bývalej „Železnej opony“. Na Slovensku má táto trasa úsek dlhý 90 km, vedie popri riekach Morava a Dunaj a trasa vedie aj medzi dvomi strategickými cyklomostami Vysomarch a Slobody.

  • Rozvíjať bude aj vodácku infraštruktúru a to vybudovaním výstupísk a nástupísk popri rieke pre vodákov, či vodáckeho zázemia. Nezabudne ani na rozvoj historickej línie územia ako Benešova línia a Cesta Železnej opony.

.

Trnavské rádio Tak akorát 2024