Prinášame 3 otázky pre kandidátov na starostu obce Borský Mikuláš Richarda Drinku a Róberta Maceka.

Kandidáti na starostu obce Borský Mikuláš: Richard Drinka a Róbert Macek.

Richard Drinka, 45 r.,
konateľ spoločnosti, Kresťanskodemokratické hnutie – Sloboda a Solidarita

  • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v Borskom Mikuláši za posledné 4 roky?

Nakoľko obec Borský Mikuláš má bohatú športovú históriu, pozitívne vnímam výstavbu atletického štadióna, ktorá práve finišuje. Jeho dostavbou sa podporí rozvoj športových talentov už od ranného veku.

  • V čom vidíte nevyužitý potenciál obce?

Nevyužitý potenciál obce Borský Mikuláš vidím v nedostatočnej pozornosti a starostlivosti
o historické pamiatky v našej obci, nadväznosti na propagáciu obce s následným budovaním povedomia a agroturistiky.

  • Ako si predstavujete obec Borský Mikuláš o 4 roky?

Verím, že sa mi podarí v tomto 4-ročnom období odkanalizovať ďaľšiu čať obce Borský Mikuláš a pripraviť projektovú dokumentáciu na výstavbu vlastnej ČOV. Zároveň vybudovať moderný zberný dvor s následným zavedením spravodlivého spôsobu vývozu TKO a prebudovať nehnuteľnosti v majetku obce do energetickej triedy, ktorá bude únosná pre obecný rozpočet.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Róbert Macek, Bc., 47 r.,
starosta, nezávislý kandidát

  • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v Borskom Mikuláši za posledné 4 roky?

Medzi najvýznamnejšie investičné zámery, ktoré sa nám za uplynulé 4 roky podarilo zrealizovať bolo majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a príprava podkladov pre výstavbu novej IBV Hliníky s kapacitou 90 stavebných pozemkov, výstavba atletickej dráhy s multifunkčnými ihriskami v areáli základnej školy, výstavba dvoch obecných bytových domov s kapacitou 24 bytov, rekonštrukcia telocvične v ZŠ Borský Mikuláš, rekonštrukcia tanečnej sály v Kultúrnom dome Borský Mikuláš, výstavba dvoch detských ihrísk, revitalizácia a úprava centra obce pri kostole v Borskom Mikuláši.

  • V čom vidíte nevyužitý potenciál obce?

Vo vybudovaní nového zberného dvora a vlastnej ČOV.

  • Ako si predstavujete obec Borský Mikuláš o 4 roky?

Zveľadenejšiu a prosperujúcejšiu so spokojnými občanmi.

 

→ V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov – hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra od 7:00 do 20:00.


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota