Skalica získala v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika dotáciu vo výške 29 tisíc € na projekt „Zachovanie kultúrneho dedičstva prihraničnej oblasti Skalica- Hodonín“, v rámci ktorého bola zatraktívnená budova tzv. Škarniclovskej tlačiarne a v nej umiestnená Expozícia kníhtlače.


Bola obnovená časť fasády, časť strechy objektu a vnútorné omietky. Vnútorné priestory expozície boli kompletne vymaľované, boli nainštalované nové stropné svietidlá.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Interiérové vybavenie Expozície kníhtlače je doplnené o nové moderné sklenené infopanely tematicky zamerané najmä na históriu kníhtlače a o TV obrazovku, na ktorej sa premieta nový náučný 20 – minútový videofilm. Vďaka nemu sa doterajší ústny výklad sprievodcu v expozícii obohatil a doplnil o autentické zábery zachytávajúce jednotlivé fázy výroby knihy.

Súčasťou je novovytvorený propagačný materiál zameraný na technické pamiatky prihraničného regiónu Skalica – Hodonín.


.

Lapková patrola