Vyplynulo to z diskusie kandidátov na primátora mesta Skalica, ktorú v piatok (21. 10. 2022) odyvsielala Skalická mestská televízia.

V Skalici diskutovali kandidáti na primátora. | Foto: Pavol Holý, Trnavské rádio

V predvolebnej diskusii sa stretli kandidáti Anna Mierna, súčasná primátorka mesta Skalica, Vladislav Horňák, Ivan Kazinota, Oľga Luptáková a Martin Štepán. Doprava, parkovanie a cyklodoprava boli jednou z tém, ktoré v predvolebnej debate rezonovali najviac.

Súčasná primátorka Anna Mierna povedala, že mesto má pred spustením projekt Smart City Skalica za takmer pol milióna eur. V rámci neho bude monitorovať pohyb a parkovanie áut v meste. Výsledkom má byť zavedenie parkovania v centrálnej mestskej zóne.

Mierna hovorila, že samospráva si tiež vypracovala Generel cyklistickej dopravy. Mesto už bolo úspešné v získaní financií na niektoré cyklotrasy, napríklad cez ulicu D. Jurkoviča do priemyselnej zóny. Pripravené majú byť projekty cyklotrás zo Skalice do susedných Sudoměřic či z Holíča do priemyselnej zóny v Skalici.

Zámerom skalickej samosprávy je podľa Miernej viac využívať cyklodopravu a menej automobily. Mierna chce čerpať viac prostriedkov z Plánu obnovy, čo má mesto priblížiť nielen k obciam Moravy ale aj Rakúska.

Pre kandidáta Martina Štepána sú cyklotrasy prioritou. Rád by využíval takzvané segregované cyklotrasy. Ide o samostatnú, fyzicky oddelenú cyklotrasu, ktorá poskytuje najvyššiu úroveň bezpečnosti a tiež pohodlie pre všetky skupiny používateľov. Aj Štepán chce riešiť najskôr parkovanie v centrálnej mestskej zóne a až potom sídliská. Parkovanie by malo zvýhodňovať domácich.

Kandidát na primátora Vladislav Horňák povedal, že Skalica je špecifická, má historické jadro a segregované cyklotrasy je možné riešiť len mimo neho. Projekty cyklotrás mimo centra Skaličanov vraj až tak netrápia. Trápia ich však prepravné prúdy z lokalít kde bývajú, do lokalít kde pracujú či nakupujú. Centrum mesta sa podľa neho zahusťuje, preto treba riešiť statickú dopravu.

Problém vidí najmä v tom, že doprava aktuálne obmedzuje podnikateľské a ekonomické aktivity v centre. Podnikatelia podľa neho nemajú možnosť zásobovania či parkovania pre svojich zákazníkov. Projekt Smart City je podľa Horňáka iba odrazovým mostíkom k veľkému projektu, ktorý zavedie parkovné, no so zvýhodnením rezidentov.

Ivan Kazinota vidí parkovanie v centre Skalice rovnako ako problematické. Zaviedol by takzvané rýchloobrátkové parkovanie, napríklad do 30 minút parkovania bezplatne.

Parkovanie na sídliskách by riešil úpravou existujúcich plôch, napríklad lepším vyznačením vodorovného dopravného značenia.

Cyklotrasy by budoval získaním prostriedkov z aktuálnej výzvy Ministerstva dopravy a výstavby, kde má byť 72-miliónov eur určených pre mestá a obce do 20-tisíc obyvateľov, čo je vraj ideálny projekt pre tak veľké mesto, akým je Skalica. Budovať chce tiež stojiská pre bicykle.

Kandidátka na primátorku Oľga Luptáková povedala, že k problematike parkovania treba pristupovať komplexne. Najprv treba doriešiť centrálnu mestskú zónu a potom sídliská. Luptáková rovnako preferuje obrátkové parkovanie a peniaze z neho získané, by vložila do Fondu mobility. Z neho by sa prostriedky využili na zlepšovanie statickej dopravy.

Podľa nej sa nedostatočne využívajú už existujúce parkoviská, napríklad Pod kalváriou pri materskej škole. Chýba informovanosť o voľných parkovacích plochách dostupných v Skalici. Pri zimnom štadióne by optimalizovala parkovacie plochy. Veľký potenciál vidí v parkovaní v areáli nemocnice, s ktorou treba rokovať.

Sídliskové parkovanie by riešila prvým autom v rodine bezplatne.

Cyklotrasy by lepšie plánovala, už pri revitalizácii napríklad vnútroblokov by toto bola súčasť projektovej dokumentácie.

Trnavské rádio naladíte v Skalici na 106,0 MHz. | Zdroj: ShutterstockTrnavské rádio naladíte v Skalici na 106,0 MHz. | Zdroj: Shutterstock

Oľano, NOVA, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita), Vladislav Horňák (NEKA), Ivan Kazinota (NEKA), Oľga Luptáková (NEKA) a Martin Štepán (NEKA).

Ďakujeme, že počúvate Trnavské rádio v Holíči a Skalici na 106 FM.


.
Toto je čítané

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici vystavuje sklárka a keramikárka Lucia Langová

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici prezentuje svoju tvorbu sklárka a keramikárka…

BM Záhada Vedy