Prinášame odpovede na 3 otázky pre kandidátov na primátora mesta Senica Martina Džačovského,  Adama Jakubáča a Dany Kristiník.

Kandidáti na primátora Senice: Martin Džačovský, Adam Jakubáč a Dana Kristiník

Martin Džačovský, Ing. Mgr., 39 r.
primátor, nezávislý kandidát

  • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v meste Senica za posledné 4 roky?

Vnímam posuny k lepšiemu naprieč celým spektrom oblastí. To, čo však vždy trápi samosprávy najviac, je efektívne využívanie financií a tu si myslím, že sme enormne napredovali najmä a vďaka transparentným verejným obstarávaniam. Darilo sa nám v oblasti čerpania eurofondov, vďaka ktorým sa nám podarilo dokončiť prvú fázu výstavby cyklotrás, rekonštruovať letohrádok a bývalú Sokolovňu na jedno z najmodernejších múzeí na Slovensku, rekonštruovať mestské budovy vrátane škôl, vysadilo sa viac ako 200 stromov a vytvorila nová zelená zóna pri novej Sociálnej poisťovni a podarilo sa dokončiť aj prvú fázu rekonštrukcie Zariadenia pre seniorov. Veľmi vysoko hodnotím založenie Sociálneho podniku, ktorý zamestnáva v Senici aj znevýhodnených obyvateľov a výrazné zníženie zadlženia Polikliniky Senica. Podarilo sa nám získať do mesta strategickú investíciu, ktorá bude v prvej fáze poskytovať dobre platenú prácu pre 850 ľudí.

  • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta?

Nehovoril by som o nevyužitom potenciáli, ale o výzvach, pred ktorými stojíme. Pretože oblastí, v ktorých sa ešte mesto potrebuje posunúť vpred jasne vnímame, máme ich pomenované, máme pripravené riešenia alebo na nich pracujeme. Neuralgickým bodom pre Senicu bola a stále je doprava a parkovanie. Máme pripravený projekt pre inteligentné riešenie hlavnej križovatky, ktoré zrýchli jej priepustnosť a niekoľko projektov na stavbu nových ciest v rozrastajúcich sa štvrtiach, čím by sa mohla odľahčiť i samotná hlavná križovatka v meste. A, samozrejme, tak ako uplynulé štyri roky, budeme aj naďalej vyvíjať tlak na Ministerstvo Dopravy a výstavby SR, aby nám „postavilo obchvat,“ lebo bez ohľadu na to, čo kto tvrdí, nepostavia nám ho žiadne fabriky a z vlastných zdrojov ho nepostaví ani Senica.

  • Ako si predstavujete mesto Senica o 4 roky?

Predstavujem si ho ako moderné a bezpečné mesto s dostatkom pracovných príležitostí, kde sa budú mladí radi vracať a zakladať si rodiny. Pre komunitu je veľmi dôležité, aby odchádzali do sveta študovať a zberať skúsenosti, ale ak z toho ako spoločnosť máme profitovať, je aj potrebné, aby sa vrátili domov. V tomto ohľade bude pre nás predstavovať obrovskú výzvu najmä riešenie bývania, kde už aj máme pripravený projekt. Čokoľvek tu v Senici budeme chcieť postaviť, bude však musieť „niekde stáť“, preto je potrebné predovšetkým pripraviť pre výstavbu pozemky a infraštruktúru bez ohľadu na to, či sa budú stavať nájomné byty, IBV alebo sídliská. Protikandidáti ma označujú za developera, akoby to mala byť nadávka. Mesto je potrebné developovať, ak sa to robí dobre, je to v prospech všetkých. O štyri roky môžeme mať tiež z EÚ fondov zrealizovaný projekt obnovy centrálneho mestského parku, kde budú tráviť naši obyvatelia aktívne voľný čas, vynovený amfiteáter a postavené ďalšie cyklotrasy. Skutočnosťou môže byť aj rekonštrukcia športovej haly či zimného štadióna z Fondu na podporu športu a Zariadenie pre seniorov financované zo Štátneho fondu rozvoja. Reálne však máme rozbehnutých projektov oveľa viac.

Branislav Grimm, Mgr., 63 r.
učiteľ, nezávislý kandidát

Odpovede sa nám nepodarilo získať.

Adam Jakubáč, Mgr., 42 r.
obchodný riaditeľ, nezávislý kandidát

  • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v meste Senica za posledné 4 roky?

Ak by sa mesto rozvíjalo, podľa predstáv a potrieb obyvateľov, nekandidoval by som. Vysvedčenie primátorovi musia dať voliči. Ja osobne si myslím, že Senica za posledné 4 roky stagnovala a vedenie mesta neurobilo pre ľudí nič zásadné, čo by rázne zlepšilo život v našom meste.

  • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta?

Predovšetkým v tom, že vedenie mesta málo bojovalo za priority, ktoré nás v Senici skutočne trápia. Netlačilo na ministerstvo dopravy, aby sa urýchlil termín výstavby obchvatu, netlačilo na BVS, aby sa riešil problém s čističkou odpadových vôd. Miesto toho sa realizovali projekty, ktoré sú však menej podstatné a ich zabezpečenie sa nedá považovať za skutočný manažérsky výkon mesta. Ja si predstavujem prácu primátora inak – že je silným a ráznym hlasom mesta všade tam kde je to potrebné a presne všade tam klope na dvere, aby boli potreby Senice brané vážne.

  • Ako si predstavujete mesto Senica o 4 roky?

Senicu si predstavujem ako úspešný priestor. Prajem si Senicu ako mesto s vyriešenou dopravnou situáciou, s bezproblémovým parkovaním. Ako mesto, kde je bezchybne postarané o najzraniteľnejšie skupiny ľudí, ako mesto, kde sa postavili nájomné byty. Predstavujem si mesto bohaté na aktívny šport a ako mesto so širokou ponukou kultúrneho vyžitia. Pretože SKUTOČNÉ výsledky rozhodujú.

Dana Kristiník, Mgr., 61 r.
ekonómka, nezávislá kandidátka

  • Čo dobré sa podľa Vás urobilo v meste Senica za posledné 4 roky?

Z pohľadu potrieb občana, vôbec nič. Mesto je smutné, bez sľubovanej zelene, aj nálada občanov zodpovedá celkovému výzoru mesta. Zostalo pri sľuboch, ako príklad uvádzam – v rámci MsÚ vytvoriť samostatné oddelenie pre životné prostredie. Je faktom, že komunálne voľby sa príliš spolitizovali. Tento aspekt odrádza občanov. Vnímajú všetkých kandidátov, ako politikov.

  • V čom vidíte nevyužitý potenciál mesta?

Ekonomickejšie a potrebnejšie využívanie verejných financií. V spolupráci s občanmi, s firmami mesta v rámci všetkých aktivít mesta od ekonomických cez šport a kultúru. Komunikovať a stretávať sa s občanmi často, nie až, teraz 3 týždne pred voľbami. Tým, že ja sa pohybujem medzi občanmi, mám veľa informácií, ktoré viem zúročiť v pozícii primátorky nášho mesta. Treba tiež riešiť bytovú politiku s prihliadnutím na rozvoj priemyselného parku a udržanie mladých ľudí v meste. Budovať mestské nájomné byty a parkovacie domy. Rozvíjať a rozširovať predškolské a školské zariadenia. Vytvárať seriózne a stabilné seniorské centrá.

  • Ako si predstavujete mesto Senica o 4 roky?

Keď som sa rozhodla kandidovať, najčastejšou otázkou bolo prečo. Moja odpoveď je nie prečo, ale pre koho. Pre nás, bežných občanov, s ktorými chcem vždy pravdivo komunikovať. Chcem budovať potenciál a sebavedomie mesta a jeho obyvateľov. Mesto, zelené plné usmiatych a spokojných občanov, ktorí budú mať kde bývať, pracovať a žiť spokojný život.

Juraj Moravčík, Mgr., 37 r.
živnostník, ŽIVOT – národná strana, HLAS – sociálna demokracia

Ďalej: Kandidát na primátora Senice Juraj Moravčík sa vzdal kandidatúry

Roman Sova, Ing., 54 r.
ekonóm, podpredseda samosprávneho kraja, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie

Kandidát nevyužil možnosť a neodpovedal na otázky.

 

→ V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov – hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra od 7:00 do 20:00.


.

Labková patrola