Počas blížiacich sa sviatkov Pamiatky zosnulých a Sviatku všetkých svätých budú cintoríny v meste Senica i jeho mestských častiach Čáčove a Kunove otvorené pre verejnosť prakticky nonstop. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Zvýšený pohyb ľudí budú zároveň monitorovať pešie hliadky mestskej polície. “Správa cintorína, ktorú vykonáva mestský sociálny podnik, bude mať otvorenú kanceláriu počas soboty 29. októbra od 8:00 do 14:00. Prípadní záujemcovia si môžu vybaviť záležitosti v súvislosti s nájmom hrobového miesta,” informovala Moravcová.

Ako doplnila, v novej časti cintorína pribudne urnový háj. Výstavba bude realizovaná v niekoľkých etapách. Aktuálne sa budujú základy pre deväť urnových stien, pričom v každej bude priestor pre 24 urnových schránok.

Fest Zdravo 2024

V prvej etape sa počíta aj s vybudovaním mlatových chodníkov a už o pár dní bude osadená prvá urnová stena nového kolumbária, lavičky, stredový solitérny strom a úvodná tabuľa. “Prax ukazuje, že v posledných rokoch dochádza k väčšiemu záujmu aj o takýto spôsob uloženia pozostatkov blízkych. Plošné možnosti rozširovania cintorína sú ohraničené, preto hľadáme spôsoby, ako nakladať s priestorom na cintoríne efektívne i ekologicky,” povedal primátor mesta Martin Džačovský.

V minulom roku sa v Senici uskutočnilo 220 pohrebov, z tohto počtu bolo 130 pohrebov vykonaných do zeme a spopolnenie tiel svojich blízkych si zvolilo 90 pozostalých. Prvá etapa kolumbária na cintoríne v Senici by mala byť hotová do konca novembra 2022.


.
Toto je čítané

Nové prepojenie elektrických distribučných sústav medzi Holíčom a Hodonínom zvýši spoľahlivosť dodávok energie

Medzi českým Hodonínom a slovenským Holíčom vzniká nové 22 kV prepojenie elektrických…

20 rokov