V štyroch verejných knižniciach, ktoré sú zriaďované Trnavským samosprávnym krajom, bude implementovaný nový elektronický knižničný systém.

foto FB Záhorská knižnica

Z tohto dôvodu budú Galantská knižnica v Galante, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica v Senici a Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede od piatka 28. októbra do stredy 2. novembra zatvorené.

  • Aj v týchto dňoch však čitatelia môžu odovzdať požičané knihy do biblioboxov pred budovami knižníc. Otvorené budú opäť od stredy 3. novembra.

„Nový knižničný systém zvýši kvalitu služieb poskytovaných služieb. Čitatelia dostanú k dispozícii prehľadnejší elektronický katalóg. Vďaka tejto novinke sa všetky štyri naše knižnice stanú modernejšími a dostupnejšími pre nových čitateľov. Knihovníkom sa zlepšia pracovné podmienky na evidenciu a vyraďovanie kníh a periodík, správy výpožičiek a bibliografických služieb,“ uviedol riaditeľ Odboru kultúry a športu Úradu TTSK Peter Kadlic s tým, že župa zabezpečila nový knižničný informačný systém v rámci projektu Smart región TTSK, ktorý je spolufinancovaný z eurofondov v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Malvínka Knižkáreň 2023

Skúšobná prevádzka systému bude prebiehať počas novembra a decembra. Naostro bude spustený do konca tohto roka. Prinesie lepšiu orientáciu vo vyhľadávaní kníh pre čitateľov aj zamestnancov knižníc.

Okrem iného si čitatelia budú môcť prostredníctvom elektronického katalógu nájsť dielo, ktoré sa nachádza v inej knižnici zapojenej do jednotného systému, a dostať sa k nej prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Zjednoduší sa aj evidencia verejných podujatí alebo práca s periodickými dokumentami.

Trnavská župa priebežne investuje do modernizácie svojich štyroch knižníc.  Kraj investoval do modernizácie vnútorného vybavenia, zateplenia fasády a osadenia nového výťahu v Záhorskej knižnici v Senici, ktorá sa tak stala bezbariérovou.


.

Je ok, ak nie si ok BSK