Zväz záhradkárov ZO Sekule upozorňuje pestovateľov jabloní na ošetrenie stromov proti piliarke jabloňovej, ktorá spôsobuje skorú červivosť jabĺk.

Piliarka jabloňová prezimuje v pôde ako larva, na jar sa kuklí a v čese kvitnutia jabloní sa dospelé piliarky roja a samičky kladú vajíčka do kvetov jabloní. Vyliahnuté larvy vyhlodávajú pod pokožkou mladých plodov stočenú chodbičku. Z chemických prípravkou je vhodné použiť Calypso 480 SC v dávke 2 ml na 10 litrov vody, alebo iný hĺbkový insekticíd. Zároveň doporučujeme tento postrek kombinovať s fungicídmi, ktoré sú účinné na chrastavitosť a múčnatku jabloňovú, ako i s listovou výživou.

Relácia je dostupná na webe : szzsekule.slash.sk v rubrike „Informácie“

Ing. Alojz Kunštek
predseda ZO SZZ Sekule


.

Radosť počúvať Trnavské rádio 09/23