Pravidelne každoročne sa na Kynologickom cvičisku Združenia KYNOLÓGIA JABLONICA konajú Kynologické preteky na počesť vstupu SR do EÚ. Tento rok sa dňa 30. apríla 2011 konal už 8. ročník týchto pretekov.

Na Kynologickom cvičisku ZKJ v Jablonici sa v tento krásny slnečný deň zišlo 14 aktívnych kynologických tímov (psovodov + pes), z toho 8 podľa SVV a 6 podľa SMP. Výkony súťažiacich tímov posudzovali p. Milan Kadlecaj a MVDr. Ľubomír Jaký.

Ako prvé sa vykonávali pachové práce – stopy, ktoré sa vypracovávali na neďalekých oziminách a jarinách. Tu sa úžasne prezentoval najstarší účastník pretekov – Stanislav Hamerlík so sukou NO (nemecký ovčiak) GABI Sing-Sing Slovakia z domácej ZKJ Jablonica (100 b.) = najlepšia stopa. Následne po stopách prebiehali ďalšie disciplíny (poslušnosť, obrana a špeciálne cviky) na nádherne pripravenom a udržovanom Kynologickom cvičisku ZKJ (situovanom na konci obce Jablonica smerom na Trnavu). V poslušnosti boli podané tiež krásne výkony, o čom svedčí i najlepšia poslušnosť tímu – psovod Ľubomír Auxt so psom NO GINO z Podskalky Slovakia z KK Čáčov (93 b.)

Veľmi pekné a vyrovnané výkony podávali aj súťažiaci v kategórii SMP (malé plemená), kde v špeciálnych cvikoch Mgr. Jana Hamerlíková so sučkou MB (malý bradáč) DESA Malé uško z domácej ZKJ Jablonica získala krásnych 98 bodov.

Kynológovia zo Združenia KYNOLÓGIA JABLONICA sa snažili čo najlepšie ukázať, ako pripravil svojich psíkov a vybojované poradie bolo nasledovné. V kategórii SMP 1 sa na 2. mieste umiestnila Mgr. Jana Hamerlíková a jej sučka MB DESA Malé uško a v kategórii SVV 1 sa na 2. mieste umiestnil Stanislav Hamerlík a jeho suka NO GABI Sing-Sing Slovakia. Víťazi kategórií na prvých troch miestach boli odmenení hodnotnými cenami.
Treba zablahoželať úspešným kynológom a tiež poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na príprave a zabezpečovaní týchto celoslovenských pretekov a v neposlednom rade všetkým sponzorom.

Viac fotografií na www.kynologia-jablonica.sk

MVDr. JÁN HAMERLÍK
predseda KK 047 Jablonica


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024