4. mája 2011 oslávili požiarnici na celom Slovensku deň svätého Floriána, Deň požiarnikov. Svätý Florián je uctievaným patrónom všetkých požiarnikov. Zobrazený je ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacon dome.

Škôlkári a žiaci I. stupňa ZŠ s MŠ Závod si prezreli jeho sochu v centre našej obce. V rámci naplánovanej exkurzie navštívili v tento deň aj miestnu požiarnu zbrojnicu.

Dobrovoľní hasiči ich oboznámili so svojou náročnou činnosťou, predviedli požiarnicke autá i praktické ukážky techniky.

V priestoroch požiarnej zbrojnice deti videli rôzne hasičské náradie, prístroje, ochranné odevy, prilby, aj staršie historické predmety.

Katarína Blechová
ZŠ s MŠ Závod


.

INAT Rezanie laserom