V priebehu včerajšieho (15.11.) večera sme vás informovali o vážnej dopravnej nehode, ku ktorej došlo na diaľnici D2 v smere do Českej republiky. Do osobného motorového vozidla zn. Opel Astra, ktoré bolo na diaľnici odstavené z dôvodu jeho zrážky s lesnou zverou narazilo zozadu nákladné motorové vozidlo zn. Renault.

foto Polícia SR

Po odstavení vozidla na krajnici posádka vozidla nahlásila túto udalosť na čísle 158, pričom práve vďaka pohotovej reakcii operátorky nedošlo k tragédii. Operátorka po prijatí informácií o udalosti posádku usmernila, aby si obliekli reflexné vesty a vozidlo bezodkladne opustili a premiestnili sa do bezpečia za zvodidlá, čo posádka vozidla urobila.

Desať minút po skončení telefonátu s operátorkou do odstaveného motorového vozidla narazilo nákladné motorové vozidlo zn. Renault. K zraneniu osôb nedošlo, vodičovi pri následnej kontrole dopravní policajti namerali v dychu 1,81 promile. Na mieste bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na príslušné policajné oddelenie, ktoré sa následne bude zaoberať vyvodením trestno právnej zodpovednosti.

Pálfyovci Knihy.Zahori

V súvislosti s týmto incidentom vyzývame vodičov ktorí sú účastníkmi dopravnej nehody na diaľnici, aby bezprostredne po nehode si nasadili reflexnú vestu a presunuli sa na bezpečné miesto (za zvodidlá). Rovnako aby sa následne sa zdržali požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požili alkohol alebo inú návykovú látku.

Povinnosti účastníka dopravnej nehody sú nasledovné:

  • ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,
  • poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
  • urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
  • zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
  • zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,
  • urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,
  • umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,
  • preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
  • bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.

Záhorí.sk informoval policajný hovorca Michal Szeiff


.
Toto je čítané

V Holíči vzdelávajú seniorov ako sa brániť pred podvodníkmi

V stredu (10.4.) sa v Dennom centre Senior klub Holíč uskutočnila preventívna…

BM: Ustekana sobota