Vo Veľkých Levároch opäť vysádzajú stromy. Po tohtoročnej výsadbe lipovej aleje a tiež stromoradia okrasných japonských čerešní aktuálne pracujú na výsadbe vetrolamu pri Zámockom kanáli v smere od Malaciek. Informuje o tom obec na svojom webe.

foto velkelevare.sk

“Výsadba, realizovaná na obecnom pozemku, je súčasťou projektu vytvorenia 22 biokoridorov,” spresňuje samospráva. Upozorňuje, že prvý vysádzaný biokoridor má postupne nahradiť starý topoľový vetrolam, v ktorom priebežne odumierajú staré stromy.

Biokoridor bude tvoriť 88 stromov rôznych druhov. “Vysádzame javor mliečny, javor poľný, hrab obyčajný, brest poľný, dub letný a sivý, topoľ biely a čierny, jelšu lepkavú, vŕbu bielu a jaseň štíhly,” dodáva obec.

Projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.


.

Je ok, ak nie si ok BSK