V Záhorskom múzeu, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, sprístupnia 1. decembra vernisážou výstavu Dušan Jurkovič a Skalica. TASR o tom informovalo múzeum.

foto Záhorské múzeum

Výstava ponúkne pohľad na Dušana Jurkoviča v menej známych súvislostiach a spojeniach s mestom Skalica, ktoré sa stalo sídlom rodiny Jurkovičovcov od roku 1892. “Predstavuje architekta prostredníctvom rodinných väzieb a nezabudnuteľného domu jeho sestier, celoživotného priateľského vzťahu s Pavlom Blahom či realizovaných stavieb,” uviedla kurátorka výstavy Viera Drahošová.

Jedna zo stavieb, Spolkový dom, je stavbou ikonickou. Vybudoval ju v rokoch 1904 až 1905 ako prvú stavbu na Slovensku a jedinú mimo Moravy a Čiech, vytvorenú v secesnom štýle s ľudovými prvkami. So Skalicou ho viaže množstvo aktivít, či vo funkcii vládneho komisára na ochranu pamiatok, odborného radcu pre evanjelický cirkevný zbor, ale aj ako účastníka spoločenských a rodinných podujatí.

Záhorácke rádio 2024 01

Výstava sa venuje aj Slovenskej búde v Luhačoviciach, dôležitému miestu budovania česko-slovenskej vzájomnosti. “Spájajúcou obsahovou líniou sú osobné spomienky Dušana Jurkoviča na Pavla Blaha, osvetľujúce veľa z ich života a motivácií. Prináša historické fotografie z fondových inštitúcií na Slovensku i blízkej Morave,” doplnila kurátorka.

Výstava v priestoroch Záhorského múzea potrvá do 31. marca 2023.


.

INAT Rezanie laserom