Revitalizácia koryta rieky Rudava na Záhorí preukázala pozitívny efekt na ryby žijúce v tejto oblasti. Zaznamenali tam 19 druhov rýb. Na sociálnej sieti o tom informoval Peter Križek z odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ).

Vyšší počet druhov rýb zistili na prirodzenom úseku oproti revitalizovanému. Spoločný výskyt na oboch lokalitách bol pozorovaný v prípade 11 druhov. V porovnaní s minuloročným prieskumom zistili viacero druhových zmien. Chýbal tam pstruh potočný a pstruh dúhový. “Naopak, pozitívnou správou bolo potvrdenie výskytu viacerých chránených druhov (lopatka dúhová, pĺž podunajský) na novom revitalizovanom úseku, ktoré tu v čase regulácie neboli prítomné,” priblížil Križek. Dodal, že zaznamenali pomerne vysoké zastúpenie jalca tmavého.

Tulaj december 2023

Za negatívum Križek považuje zvýšenie početnosti inváznej ryby býčka čiernoústeho, ktorú pozorovali taktiež na revitalizovanom úseku. “Niekoľko jedincov sme však na rozdiel od minulého roka zaznamenali už aj na pôvodnom (prirodzenom) úseku, čo môže byť signálom postupného rozširovania areálu tohto druhu prirodzenou migráciou z blízkej Moravy,” poznamenal. Invázny hrúzovec sieťovaný a slnečnica pestrá podľa Križeka pochádzajú s najväčšou pravdepodobnosťou z blízkeho rybochovného zariadenia nad obcou Veľké Leváre.

Rudava je priamym prítokom rieky Moravy. V priebehu tohto roka bola na úseku rieky v katastrálnom území obce Veľké Leváre vykonaná revitalizácia jej koryta, čím sa celkovo predĺžila o 180 metrov. “Cieľom štúdie bolo zhodnotenie a porovnanie ichtyocenóz nedávno revitalizovaného a pôvodného (prirodzeného) úseku rieky, ako aj porovnanie výsledkov so stavom pred revitalizáciou toku na základe výsledkov minuloročného ichtyologického prieskumu,” doplnil Križek.


.

INAT Rezanie laserom