Najvyťaženejšou cyklotrasou v Bratislavskom kraji je Viedenská cesta. V roku 2022 tadiaľ prešlo vyše 400.000 cyklistov. Veľkej obľube sa teší aj župný Cyklomost slobody, ktorým vlani prešlo na bicykli bezmála 300.000 ľudí. Vyplýva to z údajov automatických sčítačov cyklistov za rok 2022.

„V Bratislavskom kraji sa nachádza takmer 1200 kilometrov značených cyklotrás. Vedú popri vodných tokoch, cez lesy a kopce, či popri jazerách. Spoznávať na bicykli môžete nielen krásy prírody, ale aj obdivovať historické a kultúrne pamiatky či ochutnať lokálnu gastronómiu. Župa v poslednom desaťročí investovala do rozvoja cykloturistiky nemalé finančné prostriedky a efekt je viditeľný. Krajom brázdia státisíce cyklistov a ich počty neustále rastú,“ zhodnotil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Tulaj december 2023

Úplnou cyklistickou novinkou na území Bratislavského kraja je most Vysomarch, ktorý prekleňuje rieku Moravu medzi Vysokou pri Morave a rakúskym mestečkom Marchegg. Leží na medzinárodnej cyklotrase železnej opony Eurovelo 13. Otvorený bol v máji 2022 a odvtedy sa po ňom previezlo 47.857 cyklistov. Rekordným dňom na tomto moste bol štátny sviatok 29. augusta, kedy tadiaľ prešlo 1398 cyklistov.

Rovnako ako Cyklomost slobody, aj tento projekt je výsledkom spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja a Dolného Rakúska. Financovaný bol z programu Interreg Slovenská republika – Rakúsko. Projekt podporuje cezhraničnú spoluprácu, regionálny rozvoj, ako aj rozvoj cykloturistiky.

„Prítomnosť dvoch významných cyklomagistrál Eurovelo 6 a 13 na území Bratislavského kraja na jednej strane znamená pridanú hodnotu pre jeho obyvateľov a väčší počet turistov, najmä zahraničných. Na strane druhej vytvára príležitosť pre rozvoj doplnkových služieb a nových produktov, ale aj opodstatnenie pre ďalšie budovanie infraštruktúry. To umožní smerovať viac návštevníkov medzinárodnej trasy do lokálneho územia,“ uviedol František Stano, výkonný riaditeľ krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism (BRT).

Konkrétne dáta o prejazdoch cyklistov priamo v teréne zaznamenávajú automatické sčítače cyklistov, ktoré prevádzkujú organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism (BRT) a Bratislava Tourist Board (BTB). V Bratislavskom kraji je ich nainštalovaných šesť.

Merací bod Počet cyklistov v roku 2022 TOP deň (dátum) TOP deň (počet)
Viedenská cesta 416 971 15.5. 3861
Hrádza Berg 188 516 15.5. 2040
Cyklomost Slobody 291 417 15.5. 3327
Cykomost Vysomarch 47 857 29.8. 1398
Devínska Nová Ves 109 521 15.5. 1739
Vysoká pri Morave 52 430 12.6. 1075

V rozvoji cykloinfraštruktúry a cykloturistiky bude samosprávny kraj pokračovať. „Ide o dôležitú prioritu v rámci stratégie cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja. Župa ako investor pripravuje ďalšie projekty s cieľom vytvoriť sieť bezpečných, segregovaných a navzájom poprepájaných cyklotrás,“ spresnila Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Župa už avizovala výstavbu tretieho cyklomosta cez rieku Moravu pri obci Gajary. Po vysporiadaní majetkovo-právnych a vlastníckych vzťahov sa chce župa pustiť aj do rekonštrukcie medzinárodnej cyklotrasy železnej opony Eurovelo 13.


.

Labková patrola