O hlavnom kontrolórovi v meste Holíč rozhodol pred pol rokom (29. 6.) žreb, keďže pri hlasovaní získali dvaja kandidáti rovnaký počet hlasov. Hlavným kontrolórom sa na najbližších šesť rokov stal Štefan Duffek. Ten sa však 22.9. 2022 vzdal svojej funkcie.

Žreb vykonal 12.mája 2022 poslanec MsZ Vladimír Horák

Mesto Holíč vypísalo opäť voľbu hlavného kontrolóra. Dátum voľby je stanovený na 2.2. Na pozíciu na plný úväzok sa môžu kandidáti hlásiť do 19. januára 2023.

Žrebovaniu posledného kontrolóra mesta Holíč predchádzala rovnosť hlasov pri poslednej voľbe, ktorá sa uskutočnilo 12. mája 2022. Osem hlasov dostali Štefan Duffek a Hana Vitásková, ktorá funkciu hlavnej kontrolórky vykonávala v predchádzajúcom období.

Ďalšie tri rokovania zastupiteľstva sa skončili hneď pri schvaľovaní programu, keďže poslanci, ktorí volili Duffeka, chceli do neho zaradiť bod voľby hlavného kontrolóra. Keď sa im to nepodarilo, vždy opustili rokovaciu miestnosť. Po tom, ako svoje vyjadrenie k voľbe poslala Okresná prokuratúra v Skalici, primátor mesta Holíč Zdenko Čambal zaradil do programu zasadnutia bod voľby hlavného kontrolóra.


.

Lapková patrola