Na sklonku roka dostalo občianske združenie Dom 1890 “vianočný darček” od inštitúcie Academia Istropolitana Nova, ktorá udeľuje spolu s Bratislavským krajom a ďalšími partnermi Ocenenie za príkladnú obnovu.

Je pre nás cťou, že sme sa dostali medzi šesť ocenených objektov, pričom sme boli jediní zástupcovia zo Záhoria. Každý z ocenených objektov je veľmi zaujímavý a prináša vlastný koncept obnovy historického objektu,” napísali zástupcovia občianskeho združenia Dom 1890.

Predávanie ocenení sa uskutočnilo 21.12.20 centre AI Nova v Svätom Jure. Udeľovali ho zástupcovia Bratislavského kraja, Pamiatkového úradu SR, Slovenskej sporiteľne a starostovia daných obcí.

Príbeh obnovy „Domu 1890“ je úzko spätý s folklórom. V roku 2016 ho kúpil zakladateľ a umelecký vedúci miestnej folklórnej skupiny Lanšper Alexander Krajčír spolu so svojou sestrou Emou Ďurišovou. Zámerom bola najmä záchrana tohto ľudového domu a tiež vytvorenie priestoru na organizáciu folklórnych a spoločenských podujatí a tiež na stretávanie sa spomínanej folklórnej skupiny. Za týmto účelom majitelia založili občianske združenie s názvom Dom 1890.

Okrem záchrany stavebného dedičstva sa miestni folkloristi snažia aj o uchovanie hudobných tradícií – skupina Lanšper spolu s občianskym združením Záhorácky folklór organizuje aj festival Frolová notečka. Je venovaný závodskému rodákovi, ľudovému muzikantovi a zberateľovi piesní Floriánovi Benkovičovi-Páníkovi. Cieľom podujatia je zviditeľňovať ľudovú pieseň a rázovitý folklór Záhoria a tiež apelovať na vypátranie znenia zhruba 300 piesní, ktoré počas svojho života v obci a jej okolí zozbieral.

Názov domu bol odvodený od vročenia „1890“ nachádzajúcom sa na nosnom tráme (na rošte) v najstaršej prednej časti. Proces obnovy domu bol zdĺhavý a náročný, keďže majitelia sa snažili čo najpresnejšie zrekonštruovať jeho pôvodný stav a využívať pri tom materiál pochádzajúci výlučne z obce alebo blízkeho okolia.

Taktiež vybavenie interiéru je autentické – tvorí ho predovšetkým nábytok z obce Závod, pričom niektoré predmety sú zdedené po starých rodičoch majiteľov.

Zdroj: PrikladnaObnova.sk


.

INAT Rezanie laserom