V roku 2023 plánuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS) komplexne opraviť takmer desiatku mostov v jej správe, predpokladané náklady odhadujeme na zhruba 21 miliónov eur.

Reprofoto Maps.Google
  • Medzi najvýznamnejšie opravy, ktoré NDS pripravuje, patrí oprava estakády pri Sekuliach na diaľnici D2.
  • Okrem ceny diela bude kritériom aj dĺžka lehoty opravy mosta, čím sa má docieliť čo najkratšie obmedzenie dopravy.
Tulaj december 2023

Oprava mostov bude spočívať prevažne vo výmene mostného zvršku. Počas nej sa obnoví vozovka, vymenia sa mostné závery, opravia sa rímsy, zvodidlá, zábradlia a takisto aj odvodňovací systém.

Reprofoto Maps.Google

Opravou zároveň dochádza k sanácii podhľadov nosnej konštrukcie a spodnej stavby.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024