Na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva v Malackách poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2023. Je koncipovaný ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške viac ako 33,3 milióna €. Na investície by malo ísť viac ako 9 miliónov €, z toho 7,9 milióna € predstavujú eurofondové projekty.

výstavba športovej arény, foto Malacky.sk

Medzi najväčšie plánované investície na tento rok patrí výstavba nového pavilónu škôlky na Štúrovej, nové námestie v centre, revitalizácia časti sídliska Juh (M. Tillnera a F. Malovaného), cyklotrasy Družstevná – Radlinského a Partizánska – Cesta mládeže a pokračovanie výstavby športovej arény. Rozpočet počíta aj s prípravou projektových dokumentácií k novej základnej škole na Rakárenskej, k nájomným bytom na Jánošíkovej či novému zariadeniu pre seniorov.

Zvýšenie miestnych daní a poplatkov

Realitou od 1. januára sú vyššie miestne dane, poplatky za komunálny odpad  či úhrady za školy a školské zariadenia. Ako sme opakovane informovali, vedenie mesta si uvedomuje, že ide o nepopulárne a mimoriadne citlivé rozhodnutie. Dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad sa pre fyzické aj právnické osoby zvýšili o 15 %.

Zvýšenie napríklad za komunálny odpad znamená o 5 € viac ročne na jedného obyvateľa (doterajší poplatok 34,20 € sa zvýšil na to 39,31 € ročne). Za priemerný dvojizbový byt zaplatí majiteľ o 4,69 € viac ročne.  Obyvatelia nad 62 rokov, zdravotne postihnutí a ľudia v hmotnej núdzi majú z poplatkov zľavy.

Záhorácke rádio 2024 01

Výšku miestnych daní a poplatkov ovplyvňuje niekoľko nepriaznivých aktuálnych faktorov: inflácia, povinné zvyšovanie platov v školstve a verejnej správe, zvýšený daňový bonus (čo znamená menší príjem štátu z daní a zároveň menej peňazí na tzv. podielové dane pre samosprávy), vysoké ceny energií a v prípade Tekosu aj výrazné kolísanie cien pohonných látok. „Každé jedno euro, ktoré obyvatelia zaplatia svojmu mestu, sa im vráti v podobe kvalitných služieb mesta, opráv ciest, škôl či verejného osvetlenia, ale aj výstavby nových cyklotrás a nájomných bytov,“ opakovane zdôrazňuje vedenie samosprávy.

Aktuálne projekty

Koncom novembra podpísalo mesto zmluvu na výstavbu cyklotrasy Družstevná – Záhorácka – Mierové námestie – Radlinského. Celková cena diela je 1 901 858,40 s DPH a bude ho realizovať firma COLAS Slovakia, a. s.  Stavebná zákazka zahŕňa okrem cyklotrasy aj úpravu hlavnej svetelnej križovatky, elektroinštalácie a prístrešok na bicykle. Proces verejného obstarávania je momentálne na administratívnej kontrole. Podľa harmonogramu stavby by práce mali trvať 5 mesiacov.

 

detské ihrisko pri Maline, foto Malacky.sk

 

nové pešie námestie, foto Malacky.sk

Ďalšie dotácie pre mesto

Malacky získali dotácie z eurofondov na ďalšie dva projekty, spolu 1,3 milióna €. Vyše milión sa využije na výstavbu pešieho námestia v centre mesta a sumou 300-tisíc eur bude podporená výstavba nového pešieho a cyklistického koridoru pred aktuálne stavanou športovou arénou. „V tomto priestore chceme vysadiť aj novú stromovú alej medzi Pezinskou ulicou a Zámockým parkom, čo celej lokalite veľmi pomôže,“ informoval primátor Juraj Říha.

Záhorí.sk informovala hovorkyňa mesta Malacky Ľubica Pilzová


.

INAT Rezanie laserom