Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici (ZGJM) vydala novú edukačnú publikáciu. Informuje o tom ZGJM na sociálnej sieti.

foto ZGJM

Názov publikácie Kreslíme a maľujeme s Jánom Mudrochom naznačuje zámer edukačného materiálu obsahovo zacieleného na konkrétny výber umeleckých diel zo širokej palety Mudrochovej maliarskej tvorby.

Výber tvorí sedem obrazov s rôznou tematikou: figúra, portrét, skupinový portrét, zátišie, krajina, ale i vojnová tematika. Publikácia obsahuje základné informácie o jednotlivých obrazoch a následne umelecké aktivity pre deti a mládež.

Ako edukačný materiál je vhodná taktiež pre pedagógov na rôznych typoch škôl (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ), ale aj pre kreatívnych rodičov v rámci voľnočasových aktivít s deťmi.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je dostupná priamo v Záhorskej galérii.


.

INAT Rezanie laserom