Na viacerých meteorologických staniciach Slovenského hydrometeorologického ústav (SHMÚ) u boli prekonané maximálne hodnoty teploty vzduchu koncom decembra 2022 a začiatkom januára 2023.

Namerané hodnoty teploty vzduchu sú skôr typické pre jarné mesiace, čo spôsobilo veľmi skorý nástup kvitnutia liesky obyčajnej (Corylus avellana).

Vplyvom takéhoto počasia zaznamenali fenologickí pozorovatelia SHMÚ veľmi skorý nástup kvitnutia liesky obyčajnej (Corylus avellana) na viacerých lokalitách Záhoria.

V priebehu ďalších januárových dní nám pribúdajú hlásenia aj z iných lokalít západného Slovenska, najmä nížinných častí. Nástup kvitnutia v súčasnosti je v priemere o mesiac skôr v porovnaní s dlhodobým priemerom 1991-2020.

Podobne skorý nástup kvitnutia liesky obyčajnej bol zaznamenaný aj v januári 2022 v lokalitách západného Slovenska, predovšetkým na Záhorí.

Informuje SHMÚ na svojom webe.


.

Lapková patrola