ZO SZZ Sekule odporúča v najbližších dňoch vykonať ochranný zásah proti Vrtivke čerešňovej, ktorá spôsobuje známu červivosť čerešní a višní.

Skoré odrody čerešní, tzv. májovky pre dodržanie hygienickej ochrannej doby neodporúčame v tomto termíne ošetrovať, venujeme sa len poloskorým a neskorým odrodám, u ktorých sú účinné prípravky ako

  • Calypso a Mospilan s ochrannou dobou 14 dní
  • Decis s ochrannou dobou 28 dní

Ošetrenie egreša a jadrovín
Nakoľko stále sú vhodné podmienky pre Americkú múčnatku egreša pripomíname pokračovanie ošetrovania egrešov v 14 dňovom cykle prípravkom Discus, ako aj ochranu proti Chrastavitosti a múčnatke jadrovín.

Ošetrenie proti Listovým voškám
Zároveň je neustále potrebné sledovať výskyt Listových vošiek u ovocných druhov, zelenín a okrasných rastlín, proti ktorým je možno použiť prípravok

  • Pirimor, prípadne Bi58 a iné.

Ochrana pred obaľovačom
Ošetrenie proti prvej generácii Obaľovača slivkového a broskyňového zatiaľ neodporúčame vykonať pre zanedbateľnú škodlivosť v našich pestovateľských podmienkach.

Ošetrenie zemiakov
Záverom upriamujeme pozornosť pestovateľov zemiakov na začiatok liahnutia lariev Pásavky zemiakovej, nakoľko v tomto štádiu je možné použiť špeciálne prípravky, ktoré pôsobia hlavne ako inhibítory rastu a tvorby chitínu u lariev, ako je

  • Nomolt 15 SC, Match 050 EC a Novodor 15 SC.

Zväz záhradkárov vyzýva pestovateľov, aby pri chemickej ochrane dôsledne dbali na dodržiavanie predpísaného dávkovania a ostatných metodických pokynov uvedených na obaloch chemických prípravkov.

Platnosť uvedených opatrení je od 13.-19. mája 2011.

Táto relácia je dostupná pestovateľskej verejnosti na web stránke ZO SZZ Sekule na adrese: szzsekule.slash.sk v rubrike „Informácie“.

Ing. Alojz Kunštek, predseda ZO SZZ Sekule


.

INAT Rezanie laserom