Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „Populair“), ktorý implementuje Ministerstvo životného prostredia SR, v novembri 2022 vyhlásil svoju prvú výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá.

Ilustračné foto 123rf.com

Výzva sa zameriava na mesačné informatívne meranie oxidu dusičitého NO2 v okolí škôl. Zo 65 zaregistrovaných škôl z krajov, ktoré sú partnermi projektu, vybrala odborná porota 42 škôl (v rámci jedného kraja max. 6 škôl).

Na Záhorí prebieha meranie v Malackách pri Gymnáziu 1. mája a Základných školách – Mallého 2 v Skalici a Andreja Radlinského v Kútoch.

  • Cieľom kampane je zistiť mieru znečistenia ovzdušia spôsobené dopravou v okolí vybraných mestských alebo vidieckych škôl.

Významný podiel na individuálnej automobilovej doprave v bezprostrednom okolí škôl majú práve rodičia vezúci svoje deti v rovnakom čase do školy, kde sa následne znečistenie kumuluje. Spolu so žiakmi sa bude merať koncentrácia oxidu dusičitého NO2 denne počas jedného mesiaca. Výsledky sa zároveň zaznamenajú spolu s vybranými meteorologickými parametrami.

Malvínka Knižkáreň 2023

Cieľom predmetnej kampane je zapojiť žiakov prostredníctvom občianskej vedy a umožniť im pochopiť rôzne súvislosti medzi dopravou a kvalitou ovzdušia. Informatívne meranie NO2 bude prebiehať na dvoch miestach pri každej škole v období od 9. januára do 6. februára 2023 prostredníctvom certifikovaných, pasívno-difúznych vzorkovačov. Tie budú analyzované v odbornom laboratóriu v Holandsku.

Kampaň sa orientuje na deti, ktoré sú zraniteľné z pohľadu zhoršenej kvality ovzdušia z viacerých dôvodov:

  • Dýchajú bližšie k zemi, kde sa najviac koncentruje znečistenie z dopravy.• Ich dýchací a imunitný systém sa vyvíja.
  • Majú užšie dýchacie cesty, preto im zápal spôsobuje vážnejšie ťažkosti ako dospelým.
  • Majú väčší príjem vzduchu na kilogram váhy.
  • Trávia viac času vonku.

Zapojenie žiakov do meraní má prispieť k zlepšeniu informovanosti o znečistení ovzdušia v okolí našich škôl. Zároveň upriami ich pozornosť na vplyv človeka na kvalitu ovzdušia.

Základné informácie a znenie celej výzvy s časovým harmonogramom nájdete na stránke: https://dnesdycham.populair.sk/vyzva-pre-skoly


.

Je ok, ak nie si ok BSK