Bratislavský samosprávny kraj (BSK) má vytvorené rezervy, ktoré mu pomôžu v prípade enormného zvýšenia cien za energie oproti pôvodným predpokladom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman. Rezervy má kraj pripravené aj v návrhu rozpočtu na tento rok, ktorý majú schvaľovať krajskí poslanci v piatok (27. 1.).

foto BSK

“Na túto situáciu sa Bratislavský kraj zodpovedne pripravoval. A aj v návrhu rozpočtu vytvoril rezervy, ktoré pomôžu v prípade drastického zvýšenia cien energetických komodít oproti pôvodným predpokladom,” skonštatovala Forman.

Pre energokrízu realizoval kraj aj viaceré racionalizačné opatrenia. Išlo napríklad o zníženie personálu na Úrade BSK, obmedzenie “nadstavbových” kompetencií typu cestovný ruch. Taktiež zníženie prostriedkov na propagáciu či nižší objem financií na dotácie. Kraj pritom dlhodobo realizuje opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti budov, v súčasnosti je zateplená tretina budov v jeho pôsobnosti.

Tulaj december 2023

V prípade elektrickej energie má BSK rámcovú zmluvu do 30. júna s pôvodnými predkrízovými cenami. V prípade plynu má novú zmluvu, v rámci ktorej platí ceny podľa vývoja na trhu.

“Tým, že ceny plynu išli výrazne dole oproti druhému polroku 2022, tak v tejto položke takisto BSK šetrí oproti pôvodnému plánu, ktorý počítal s drastickejším zvýšením ceny,” poznamenala Forman. Podľa kraja stúpla cena plynu asi troj- až štvornásobne, avšak pôvodné predpoklady hovorili o vyššom zvýšení. “V tomto zmysle sme aj pripravovali rozpočet na rok 2023,” doplnila Forman.

Z predkladaného návrhu rozpočtu vyplýva, že BSK by mal v tomto roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 270 miliónov eur. Bratislavský kraj je podobne ako viaceré samosprávy v súčasnosti v rozpočtovom provizóriu.


.

INAT Rezanie laserom