Múzeum Michala Tillnera od roku 2008 každoročne organizuje historické semináre. Po minulé dva roky historici prezentovali svoje poznatky o dvoch fenoménoch, ktoré zásadne ovplyvnili dejiny Malaciek Pálfiovci a františkáni a prvý seminár v roku 2008 nás oboznámil s témou Záhorie a Malacky.

Tieto príspevky z histórie Malaciek vyšli aj v knižnej podobe. Tento rok v Kultúrním domčeku bola téma úplne iná a päť prednášajúcich nám predstavilo pôsobenie drobných živnostníkov v Malackách.

PhDr. Elena Kurincová

Ako prvá zaznela téma Živnosti v medzivojnovom období a možnosti ich múzejnej prezentácie, ktorú odprezentovala pani PhDr. Elena Kurincová z Mestského múzea Bratislava. „Najväčšou hodnotou pre živnostníkov bol vzťah k práci a k rodine, pestovanie ducha a pospolitosti. Ich súkromný život bol prepojený s výrobným a aj s verejným životom. Od ich vzťahov s ľuďmi sa odvíjal ich celkový úspech. Stali sa kultúrnym vzorcom správania a nositeľmi etických postojov“, zaznelo v rozprávaní prvej prednášajúcej. Prejavom spoločného úsilia bolo zakladanie družstiev. Nový fenomén v organizačnom hnutí živnostníctva po vzniku ČSR predstavovali samostatné aktivity slovenských remeselníkov a obchodníkov. Vo februári 1919 bola založená organizácia s celoslovenským pôsobením – Slovenská remeselnícka jednota. Živnostníci organizovali majálesy, sprievody remeselníkov a zúčastňovali sa na slávnostiach mesta.

PhDr. Peter Brezina

Druhou dynamickou prednáškou nás sprevádzal PhDr. Peter Brezina Živnostníci v Malackách a okolí od konca 19. storočia do 2. svetovej vojny. Spomenul významných fotografov z Malaciek ako bratov Angererovcov, Mikšíka a aj sám Mikuláš Pálfi bol amatérskym fotografom. V Malackách sa začala robiť fotka len 5 rokov potom, čo bola vynájdená. Obchodným miestom bol priestor pred kláštorom a neskôr Námestie padlých hrdinov a Záhorácka ulica. Už v roku 1935 tu jazdilo asi 20 áut a mali sme 2 benzínové pumpy. Spomenuté boli mená živnostníkov ako Quastler, Bednárik, Oslej a Bolf – železiarstvo, ktoré funguje dodnes.

Mgr. Pavol Vrablec, PhD

Názvom tretej prednášky bolo Spracovanie a predaj liečivých rastlín v Malackách. Pán Mgr. Pavol Vrablec, PhD z Múzea Michala Tillnera nám predstavil známe mená firiem, ktoré sa neodmysliteľne s témou spájali. Mayer, Grossmann, Grünhut a v roku 1940 bola v Malackách založená aj firma Zelina. V 19. storočí predávali bylinkári liečivé rastliny zo Záhoria apotékam vo Viedni. Šibenice boli malackou bylinkárskou oblasťou. Smutné je, že úbytok liečivých rastlín ovplyvnila regulácia vodných tokov rieky Moravy.

Mgr. Mária Kršková

Ďalšou prednášajúcou bola Mgr. Mária Kršková zo Štátneho archívu v Bratislave. Rozoberala tému Roľnícke družstevné liehovary, ktorých vznik sa datuje na rok 1930. Základom družstevných liehovarov boli panské liehovary. Spitzer, Pálfi, Jelínek a Pollak patrili k liehovému priemyslu v Malackách. Po roku 1939 bola situácia liehovarov ťažká. V rokoch 1941 – 1944 sa liehovarom zadarilo, vyprodukovalo sa v Malackách až 13 000 hl liehu. V roku 1948 prestala väčšina firiem existovať.

Posledná prednáška a oboznámenie sa s podnikateľským inkubátorom Malacky bola v podaní Ing. arch. Valentína Magdolena prínosná nielen pre podnikateľov, ale aj pre občanov Malaciek. Inkubátor Malacky je dobrým miestom pre začiatok podnikania a jeho cieľom je zvýšiť šance na „prežitie“ firiem a vytvorenie nových pracovných miest. V inkubátore Malacky je vytvorených 80 priestorov na prenájom od prednáškových, konferenčných po rokovacie miestnosti pre vysoké školy, odborné semináre a môžeme tam nájsť aj komerčné priestory. Pre zaujímavosť po svete je asi 3000 takýchto inkubátorov a 16 z nich sa nachádza na Slovensku.
Rýchly prehľad historickým seminárom je na konci. O rok sa tešíme na ďalšie témy, ktoré nám ukážu zákutia minulosti Malaciek a pomôžu nám spoznať aj nové objavujúce sa súvislosti v našej histórii.

Natália Chabadová, Foto: P. Blažíček, MCK Malacky


.

INAT Rezanie laserom