Desať obcí, ktoré sú členmi Združenia Vieska, si na kanalizáciu bude musieť počkať minimálne do roku 2027. Vyplýva to zo stretnutia členov združenia a zástupcov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Informovala o tom starostka obce Radošovce Iveta Matúšová.

ilustračné foto Stanislav Osuský

Súčasťou združenia sú obce Lopašov, Oreské, Radošovce, Koválovec, Chropov, Dubovce, Popudinské Močidľany, Trnovec, Vrádište a Prietržka. “Združenie vzniklo z dôvodu zvýšenia aglomerácie obyvateľstva nad požadovanú hranicu 2000 obyvateľov, aby mohlo byť zaradené ako oprávnený žiadateľ o dotáciu na kanalizáciu,” uviedla starostka.

Ako doplnila, aj napriek tomuto kroku združenie obcí nikdy nebolo oprávneným žiadateľom. “Samotná projektová dokumentácia bola vytvorená pred 15 rokmi, preto je do značnej miery dnes nepoužiteľná a je potrebné ju zaktualizovať. Celý projekt odkanalizovania obcí bol koncipovaný ako jeden celok, aby hydraulicky fungoval,” doplnila Matúšová.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Na projekt kanalizácie je vydané platné stavebné povolenie, ktoré počíta s možnosťou čiastkových stavebných objektov, jednotlivých obcí. Všetky obce by sa mali podľa projektovej dokumentácie napojiť na čistiareň odpadových vôd (ČOV) v Holíči, ktorá je momentálne poddimenzovaná a kapacitne plná.

Možnosťou by bolo vybudovať novú čistiareň. “Vybudovanie novej ČOV nie je koncepčne dobrým riešením v tejto lokalite. V prvom prípade sa tu nenachádza vhodný recipient. Existujúca čistiareň v Holíči tento problém nemá, preto je vhodnejšou alternatívou. Po druhé, nie sme zástancami budovania malých lokálnych ČOV, pretože z prevádzkového hľadiska sú energeticky náročnejšie a cena stočného by sa tým musela úmerne zvyšovať,” povedal pre TASR riaditeľ komunikácie BVS Peter Podstupka.

Podľa jeho slov by odkanalizovanie všetkých obcí združenia s výstavbou potrebných výtlačných kanalizačných zberačov stálo niekoľko desiatok miliónov eur. “Tie BVS nemá a podľa dostupných informácií ani jednotlivé obce. Pravdou však je, že ak by sa aj hneď našli, aktuálna kapacita ČOV Holíč nie je dostatočná na spracovanie odpadových vôd zo všetkých týchto obcí. Pôvodný viac ako desaťročný projekt na výstavbu celej kanalizačnej siete vo všetkých obciach vrátane výtlačného kanalizačného zberača sa pohyboval na úrovni 20 miliónov eur, čo pri dnešných cenách znamená sumu vyššiu ako 50 miliónov,” uviedol riaditeľ.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Problémom čističky v Holíči sú balastné vody, ktoré tečú do kanalizácie. “Je to z dôvodu zle navrhnutého zaústenia zrážkových vôd, neexistencia vodozádržných opatrení a dosluhujúcej verejnej kanalizácie. Riešením je postupná výstavba kanalizácie v týchto obciach spolu s postupným odstránením balastných vôd pred ČOV Holíč spočívajúca v rekonštrukcii verejnej kanalizácie a ďalších opatrení v spolupráci s obcami a mestami tohto regiónu,” doplnil Podstupka.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024