Postavenie okresu Malacky na trhu práce je špecifické. Blízkosť hlavného mesta dáva jeho obyvateľom záruky, že prácu si nájde takmer každý, kto má o ňu záujem. Dokazujú to aj aktuálne čísla zo štatistiky nezamestnanosti.

ilustračné foto

Ku koncu roka 2022 evidoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Malackách 1392 uchádzačov o zamestnanie, miera nezamestnanosti bola 3,56 %. Pre porovnanie: v okrese Senica bolo v rovnakom období v evidencii úradu práce o 460 uchádzačov viac. Nezamestnanosť v Malackom okrese oproti decembru 2021 klesla, vtedy ÚPSVaR evidoval 1765 uchádzačov o zamestnanie a miera nezamestnanosti dosahovala 4,62 %.

Záhorácke rádio 2024 01

Priaznivý bol aj vývoj v počte voľných pracovných miest. Zamestnávatelia ich ku koncu roka nahlásili až 3545, pričom najpočetnejšiu skupinu tvorili operátori a montéri strojov a zariadení (3057). Záujem bol aj o kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov (180 voľných pozícií), administratívnych pracovníkov (167) a zamestnancov obchodu a služieb (48).

Na rozdiel od okresov Senica a Skalica, kde žiadne firmy vo veľkom neprepúšťali, však v okrese Malacky bolo nahlásené aj jedno hromadné prepúšťanie. Týkalo sa 37 zamestnancov v kovovýrobe a v súčasnosti už je ukončené. Vzhľadom na priaznivú situáciu na trhu práce je reálny predpoklad, že prepustení pracovníci si rýchlo nájdu nové uplatnenie.


.

BM: Ustekana sobota