V uplynulom roku sa hasiči v Trnavskom kraji v rámci prevencie venovali zdravotníckym zariadeniam a v roku 2023 sa zamerajú najmä na zariadenia sociálne. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.

ilustračné foto

Výkon štátneho požiarneho dozoru vlani sledoval lôžkové časti zdravotníckych zariadení. “Naši príslušníci absolvovali šesť komplexných previerok. Zistili celkovo 180 protipožiarnych nedostatkov,” konštatovala hovorkyňa.

V oblasti výkonu kontrolnej činnosti majú za rok 2022 v evidencii 524 protipožiarnych kontrol, pri nich identifikovali 2107 nedostatkov. K najčastejším patrili nesúlad projektovej dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby so skutočným stavom, nepredloženie takejto dokumentácie, neoznačenie stanovišťa hasiaceho prístroja a ďalšie. “V rámci stavebnej prevencie bolo vydaných spolu 2545 stanovísk, zistilo sa 759 nedostatkov,” doplnila Košťálová.

Záhorácke rádio 2024 01

Rok 2023 sa v HaZZ ponesie okrem fokusu na sociálne zariadenia tiež v znamení protipožiarnych kontrol lesov, najmä v súvislosti so zmenami klimatických podmienok v dôsledku globálneho otepľovania. K záveru roka prídu na rad aj kontroly v obchodných centrách, kde si chcú posvietiť na súlad prevádzkovania zhromažďovacích priestorov s právnym poriadkom SR. “Ide najmä o stav únikových ciest, funkčnosť požiarnotechnických zariadení a podobne,” doplnila hovorkyňa.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024