Na zámku v Holíči sa v súčasnosti uskutočňujú rekonštrukčné práce na budove tzv. Koniarne. Všetky rekonštrukčné a reštaurátorské práce sú financované z projektu s názvom Po stopách Veľkomoravských Slovanov. TASR o tom informovalo mesto Holíč.

foto FB Mesto Holíč

“Na strope budovy objavili reštaurátori fresky z 18. storočia. V súčasnosti odkrývajú maľby, na ktorých sa nachádzajú ryby na strope, ale aj zaujímavé fresky na stenách v ďalších miestnostiach. Od štvrtka 9. februára sa naplno rozbehli práce v jednej z miestností, kde takisto môžeme očakávať mnoho zaujímavých nálezov,” uviedlo mesto.

Tulaj december 2023

Na projekt získalo mesto nenávratný finančný príspevok z výzvy Interreg V-A SR – ČR 2014 – 2020. Celkové oprávnené výdavky projektu za mesto Holíč sú vo výške 890.000 eur. Spolufinancovanie projektu mestom je vo výške piatich percent v celkovej sume 44 500 eur.

Okrem rekonštrukcie vnútorných priestorov sú ďalšími aktivitami projektu zriadenie stálej expozície Mestského múzea a galérie v Holíči a zriadenie keramickej dielne. Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024