Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí rokovali aj o nomináciách členov odborných komisií zastupiteľstva z radov neposlancov.

ilustračné foto TTSK

Po zasadnutí je známe kompletné zloženie 11 komisií zastupiteľstva. Plénum schválilo nominácie na členov komisií. V každej z komisií, okrem komisie pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátovej komisie, budú pôsobiť popri ôsmich poslancoch štyria odborníci.
“Pokračujeme v znižovaní energetickej náročnosti budov. Už minulý rok sme začali s inštaláciou snímačov, reguláciou vykurovacích systémov či výmenou osvetlenia. Na realizáciu týchto úsporných energetických opatrení sme z tohtoročného rozpočtu vyčlenili pol milióna eur. Celkovo takto investujeme 2,8 milióna eur,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Napriek tomu bola samospráva nútená upraviť výšku príspevkov študentov, respektíve ich zákonných zástupcov na stravovanie v školských jedálňach a tiež na ubytovanie v školských internátoch. O výške príspevkov v rámci schválených rozpätí budú rozhodovať riaditelia jednotlivých škôl. “Od príspevku sú oslobodení študenti v systéme duálneho vzdelávania a v perspektívnych odboroch, ktorým poskytujeme bezplatné ubytovanie,” informoval riaditeľ odboru školstva Stanislav Pravda.

Ako doplnil, poslanci odobrili návrh na zvýšenie koeficientov pre určenie výšky poukazovaných finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školám a školským zariadeniam. “Tým reagujeme na rast výdavkov a sprostredkovane zvyšujeme svoj finančný príspevok pre jazykové školy, centrá voľného času, školské internáty či školské jedálne s účinnosťou od 1. marca,” povedal Pravda.


.

Lapková patrola